2014-10-12 19:32:14

Keď duchovné spoločenstvo podopiera tých, čo nesú kríže a choroby...


RealAudioMP3 V rubrike Vatikánskeho rozhlasu pre chorých jej autorka Andrea Eliášová zachytáva svedectvá širšej duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Zrodili sa na stretnutí bratislavskej komunity sestier Božského Vykupiteľa s jej terciárkami, dobrodincami, spolupracovníkmi, priateľmi, ktorí prišli osláviť 200. výročie narodenia zakladateľky rehole, Matky Alfonzy Márie Eppingerovej. Bola to aj príležitosť zdieľať sa, aká je dôležitá duchovná podpora a pomoc takéhoto spoločenstva – najmä v čase skúšok a choroby. O svoje skúsenosti podelili najmä ľudia, ktorí inak nezvyknú na verejnosti hovoriť o tom, čo prežívajú. Okrem terciárok pani Melánie a pani Márie sa so svedectvom podelila aj rehoľná sestra Pia. O vklade v prístupe k chorým, akým sú sestry Božského Vykupiteľa pre nemocnicu Milosrdných bratov v Bratislave hovoria jej riaditeľ JUDr. Michal Tinák a prior komunity Milosrdných bratov brat Joachim.
All the contents on this site are copyrighted ©.