2014-10-11 14:18:50

Bratskí delegáti na synode: Rodina je výzva spoločná všetkým kresťanom


Desiata generálna kongregácia v piatok 10. októbra popoludní patrila príspevkom bratských delegátov z rôznych kresťanských konfesií. Z ôsmich delegátov reprezentujúcich na III. mimoriadnom zasadnutí synody bratské kresťanské spoločenstvá, sú štyria zástupcami pravoslávia, jeden za Anglikánske spoločenstvo, jeden za Svetovú luteránsku federáciu, jeden za Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví a jeden za Svetovú baptistickú alianciu. V pléne v piatok vystúpili siedmi z nich. Zástupca Moskovského patriarchátu prednesie svoj príspevok v nasledujúcich dňoch.

Bratskí delegáti vyjadrili vďačnosť Svätému Otcovi a synodálnym otcom za pozvanie zúčastniť sa na zasadnutí. Následne každý prezentoval otázky rodiny v kontexte svojho kresťanského vierovyznania.

Celkovo bolo zdôraznené, že výzvy a nádeje vzťahujúce sa na rodinu sú spoločné pre všetkých kresťanov. Rodina je základom pre spoločnosť, je základom spoločenstva v spravodlivosti. Medzi aktuálnymi problémami bola spomenutá ekonomická kríza, ale aj vplyv médií, ktoré redukujú chvíle dialógu v domácnostiach, niekedy dokonca navrhujú modely vedúce k cudzoložstvu. K veľkým ohrozeniam dobra rodín v každom smere, ako bolo poznamenané, patria v súčasnej dobe vojny, migrácia, globalizácia, islamský fundamentalizmus, ako i dráma chorôb, ako je aids a ebola.

Taktiež spoločná pre všetkých kresťanov je potreba adekvátnej prípravy na manželstvo a tiež zodpovedajúcej reflexie nad manželstvom medzi veriacimi a neveriacimi. Podstatnou črtou kresťanských vyznaní je načúvanie tým, ktorí sa ocitli v ťažkej rodinnej situácii, pretože cirkvi v duchu Svätého písma chcú byť nápomocné trpiacim.

Bola tiež vyjadrená ochota počúvať a pochopiť homosexuálne osoby a bez akéhokoľvek náznaku ich odsúdenia bolo zopakované, že manželstvo je zväzok medzi mužom a ženou.

Osobitná pozornosť bola venovaná deťom, ktoré sa narodili v ťažkých situáciách, a všetkým obetiam násilia, pretože pre kresťanstvo všeobecne je vlastná a záväzná obrana najzraniteľnejších a tých, ktorí nemajú hlas, či už sú veriaci, alebo nie.

Ďalšou ústrednou témou príspevkov bratských delegátov bolo ohlasovanie evanjelia. Ako bolo povedané, rodina je prvou školou viery, je miestom, kde sa učíme poznať a šíriť Dobrú zvesť, a preto je dôležité, aby sa kresťania delili o „radosť evanjelia“, o ktorej často hovorí pápež František.

Skonštatované boli aj určité rozdiely napríklad v prístupe k otázke regulácie pôrodnosti, s dôrazom na slobodu svedomia veriacich, a vzhľadom na význam lásky a manželstva. Pokiaľ ide o otázku uzatvárania druhého manželstva, bolo zo strany pravoslávnych kresťanov povedané, že toto predstavuje odchýlku, a ak k nemu dochádza, tak je to až po určitej dobe sprevádzania manželov zo strany cirkvi, aby sa pokúsili o zmierenie.

Napokon zo strany bratských delegátov cirkví na Blízkom východe bola vyjadrená vďaka Svätému Otcovi za modlitbovú vigíliu za pokoj v Sýrii a inde na svete, konanú 7. septembra 2013. V tejto súvislosti bola zdôraznená zodpovednosť kresťanských rodín na Blízkom východe za evanjelizácii v prevažne islamskom prostredí. Všetky prejavy boli ukončené vyslovením nádeje, že mimoriadna synoda o rodine bude prínosom, a to aj s ohľadom na riadne zasadnutie, plánované na rok 2015.

Čo sa týka bratských delegátov, Ekumenický patriarchát na synode zastupuje metropolita Belgicka Athenagoras, Moskovský patriarchát predseda Oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy metropolita Hilarion, Koptskú pravoslávnu cirkev metropolita Bishoy z Egypta a Sýrsky pravoslávny patriarchát arcibiskup Mar Yostinos z Libanonu.

Za Anglikánske spoločenstvo sa na synode zúčastňuje biskup Durhamu v Anglicku Paul Butler, za Svetovú luteránsku federáciu je predsedajúci biskup Evanjelickej luteránskej cirkvi v Južnej Afrike Ndanganeni Petrus Phaswaha, za Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví prezident Spoločenstva reformovaných cirkví Nigérie Benebo Fubara-Manuel a Svetovú baptistickú alianciu zastupuje profesorka biblickej exegézy Valérie Duval-Poujolová, ktorá prednáša na Katolíckom inštitúte v Paríži. -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.