2014-10-10 17:06:05

Synoda na 8. kongregácii hovorila o podpore rodiny v oblasti výchovy


Všeobecná rozprava 8. generálnej kongregácie synody vo štvrtok 9. októbra popoludní sa sústredila na tému „Cirkev a rodina zoči-voči výzve výchovy“ (Instrumentum laboris, III. časť, kap. 2): „Výzva výchovy vo všeobecnosti“, „Kresťanská výchova v ťažkých rodinných situáciách“.

V synodálnej aule bolo za prítomnosti Svätého Otca a 181 synodálnych otcov zdôraznené predovšetkým povolanie k životu ako základný prvok rodiny. Z toho vyplynulo odporúčanie, aby si veriaci prehĺbili poznatky o encyklike Pavla VI. Humanae vitae, a tak lepšie porozumeli aj významu použitia prirodzených metód regulácie plodnosti a odmietnutia antikoncepcie. Spojenie a plodenie, ako bolo povedané, nie sú oddelené od manželského aktu. Preto sa rázne odsudzuje genetická manipulácia a kryokonzervácia embryí.

Z viacerých strán bola tiež zdôraznená tendencia niektorých krajín a organizácií v západnom svete prezentovať, a to najmä v súvislosti s Afrikou, niektoré pojmy (vrátane potratov a zväzkov osôb rovnakého pohlavia), ako „ľudské práva“, a to vyvíjaním tlaku formou kampaní a podmieňovaním ekonomickej pomoci prijatím týchto názorov. V tejto súvislosti bolo tiež preukázané, že výraz „právo na sexuálne a reprodukčné zdravie“ nemá v rámci medzinárodného práva presnú definíciu, prípadne zahŕňa princípy, ktoré si navzájom odporujú, ako odsúdenie núteného potratu a propagácia spoľahlivého potratu, alebo ochrana materstva a podpora antikoncepcie. I keď nemajú zaväzujúci charakter, predsa však podpora týchto „práv“ predstavuje riziko, pretože môže mať vplyv na výklad iných noriem, najmä v boji proti diskriminácii žien.

Synodálne zhromaždenie včera pripomenulo dôležitosť dobrej prípravy kňazov na pastoráciu manželov a rodín, ich dôsledné formovanie a informovanie, pretože duchovná svätosť kňaza, jeho kreativita a jeho priamy vzťah s rodinami sú obzvlášť oceňované veriacimi.

Synodálni otcovia sa zaoberali vzťahom medzi migráciou a rodinou. Zdôraznili právo každého prisťahovalca na rodinu a na adresu medzinárodnej politiky vyslovili apel na ochranu jednoty rodiny. Pre migrantov má rodina zásadný význam pre integráciu v krajinách určenia.

Počas hodiny venovanej voľnej diskusii sa objavili najmä tri témy: Po prvé úcta k rozvedeným a znovu zosobášeným, pričom sa zdôraznila potreba cesty pokánia. Po druhé bola zdôraznená potreba chrániť deti rozvedených manželov od psychologických vplyvov rozvodu. V tejto súvislosti sa konštatovalo, že primeraná pastoračná starostlivosť o deti môže často znovu priviesť ich rodičov do Cirkvi. Na treťom mieste sa v súvislosti s výchovou detí hovorilo o práve rodičov na voľbu vzdelávacích programov, ktoré najlepšie vyhovujú ich deťom, aby mohli získať kvalitné vzdelanie. -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.