2014-10-10 17:19:19

Posolstvo Synody biskupov rodinám trpiacim násilím a vojnami


Vatikán 10. októbra – Na zasadnutí Biskupskej synody o rodine, ktoré sa koná od 5. do 19. októbra vo Vatikáne, bolo dnes schválené a publikované nasledovné posolstvo na podporu rodín trpiacich vo svete násilím:

„Synodálni otcovia III. mimoriadneho generálneho zasadnutia Synody biskupov, zhromaždení okolo nástupcu apoštola Petra, spolu so všetkými účastníkmi, zdieľame otcovskú starostlivosť Svätého Otca a vyjadrujeme hlbokú blízkosť všetkým rodinám, ktoré trpia v dôsledku mnohých prebiehajúcich konfliktov.

Predovšetkým vznášame k Pánovi našu modlitbu za sýrske a iracké rodiny, nútené z dôvodu kresťanskej viery, ktorú vyznávajú, alebo pre príslušnosť k odlišnej etnickej alebo náboženskej komunite, opustiť všetko a dať sa na útek bez akejkoľvek istoty do budúcnosti. Spolu so Svätým Otcom Františkom opakujeme, že «nikto nemôže používať Božie meno na páchanie násilia», a že «zabíjanie v mene Boha je veľkou svätokrádežou!» (Príhovor k predstaviteľom iných náboženstiev a iných kresťanských denominácií, Tirana, 21. septembra 2014).

Ďakujeme medzinárodným organizáciám a krajinám za ich solidaritu, pozývame ľudí dobrej vôle, aby poskytovali potrebnú pomoc nevinným obetiam barbarstva a zároveň vyzývame medzinárodné spoločenstvo, aby prijalo opatrenia na obnovenie mierového spolužitia v Iraku, Sýrii a na celom Blízkom východe. Rovnako naše myšlienky idú k roztrhnutým a trpiacim rodinám v iných častiach sveta, ktoré znášajú pretrvávajúce násilnosti. Chceme ich ubezpečiť o našej vytrvalej modlitbe, aby milosrdný Pán premenil srdcia a daroval pokoj a stabilitu tým, ktorí sú teraz skúšaní.

Nech Svätá nazaretská rodina, ktorá znášala útrapy «bolestnej cesty vyhnanstva» (Príhovor na Anjel Pána, 29. decembra 2013), urobí každú rodinu «spoločenstvom lásky a zmierenia» (tamtiež), zdrojom nádeje pre celý svet.“ -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.