2014-10-10 10:10:49

Kenyas biskopskonferens kritiserar stelkrampsvaccinationer


(10.10.2014)Kenyas biskopskonferens hälsokommission kritiserar regeringens planerade rikstäckande kampanj för stelkrampsvaccination. De uttrycker djup oro över vaccinationerna och anser att kampanjen lämnar många frågor obesvarade.

Biskoparna kritiserar Kenyas regering för att inte ha informerat folket om kampanjen, precis som tidigare vid en kampanj för poliovaccination. De undrar även varför kampanjen utesluter unga flickor och pojkar och män och bara riktar sig till kvinnor mellan 14 och 49 år och varför man vill vaccinera mot just stelkramp när det finns så många livshotande sjukdomar som man behöver skydda folket från.

De påminner om att kvinnor riskerar infertilitet på grund av hormonämne i vaccinet. Vaccinet har använts som preventivmedel och den katolska kyrkans hälsoinstitutioner arbetar för att vaccinet som delas ut är fritt från hormonet.

Biskoparnas uttalande avslutas med att understryka livets okränkbarhet och människans värdighet och att detta måste vara prioriteringar inom sjukvården. Den katolska kyrkan säger att de i brist på korrekt och tillräcklig information inte kommer att dra sig för att ställa moraliska frågor om det som berör mänskligt liv.

Den katolska kyrkan i Kenya har ett omfattande nätverk av vårdinrättningar som omfattar 58 sjukhus, 83 vårdcentraler, 311 apotek och 17 medicinska utbildningsinstitutioner. Kyrkan koordinerar dessa via hälsokommissionen under den katolska biskopskonferensen i Kenya(KCCB).
All the contents on this site are copyrighted ©.