2014-10-10 11:14:20

I Sydsudan firas den helige Daniel Comboni genom att minnas hans vision


(10.10.2014)Den 10 oktober 2014 firar missionärerna tillägnad den helige Daniel Comboni i Juba i Sydsudan sitt helgon.

Comboni-missionärernas superior pater Daniel Moschetti berättar för oss att biskopar, präster, nunnor och lekmän har bjudits in att delta i firandet. Som en del av firandet kommer det att ges föreläsningar om den helige Daniel Combonis planer för ett förnyat Afrika. Ärkebiskopen av Juba Paolino Lukudu Loro ska hålla i firandet av mässan.

Pater Moschetti berättar att firandet av Comboni betyder mycket för Sydsudan därför att landet behöver en förnyelse särskilt efter befrielsekriget och den nuvarande krisen som lett till många döda och många internflyktingar landet. Han uppmanar alla sydsudaneser att enas som ett folk för landets utveckling.

Den helige Daniel Comboni föddes i Italien 1831 och förutsåg att Afrika skulle få den plats i världen som den ännu inte hade. Han talade om att Afrika skulle återta sin rätt till frihet och utveckling i ljuset av evangeliet. Hans plan för ett förnyat Afrika krävde medverkan av hela kyrkan och i samarbete med alla missionsinstitut, för att få med Afrika in i den kristna världen och den globala gemenskapen.

Helgonet talade om hur Afrika skulle räddas av Afrika självt. Prioritet gavs till den lokala kyrkan att bilda och utbilda ledare, som biskopar och präster, tekniker, ingenjörer, lärare, läkare, forskare och universitetsprofessorer. Han dog i Khartoum den 10 oktober 1881 och påven Johannes Paulus II helgonförklarade honom den 5 oktober 2003.
All the contents on this site are copyrighted ©.