2014-10-10 16:45:53

Baigiasi Vyskupų Sinodo pirmoji dalis. Penktadienio rytą kalbėjo pasauliečiai klausytojai (+video)


Šeimos gyvenimo problemoms ir šeimos sielovadai skirta Trečioji neeilinė Vyskupų Sinodo asamblėja pirmadienį pradės antrąjį darbo etapą. Ketvirtadienį po pietų vykusioje aštuntojoje generalinėje kongregacijoje dar buvo tęsiami Sinodo Tėvų pasisakymai. Penktadienio rytą buvo skirta laiko pasisakyti klausytojų statusą turintiems Sinodo asamblėjos dalyviams. Tarp penkiolikos kalbėjusiųjų penktadienio ryto sesijoje buvo ir klausytojo statusu Sinode dalyvaujantis Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro direktorius Algirdas Petronis. Penktadienį pavakare vykusi dešimtoji generalinė kongregacija buvo skirta kitų krikščioniškų Bažnyčių atstovų pasisakymams.

Šeštadienį ir sekmadienį skelbiama pertrauka vadinamosios „ataskaitos po pasisakymų“ (lot. relatio post disceptationem) rengimui. Ji bus skaitoma rytinėje kongregacijoje pirmadienį. Po to kelias dienas Sinodas dirbs kalbinėse grupėse. Jų bus dešimt: trijose bus kalbama angliškai, trijose itališkai, po dvi prancūzų ir ispanų kabos grupes. Jau penktadienį buvo išrinkti jų moderatoriai. Pirmiausia dirbant grupėse, o vėliau ir generalinėje kongregacijoje, bus parengtas baigiamasis Sinodo dokumentas. Ankstesnėje Sinodų praktikoje tai būdavo pasiūlymai Popiežiui, pagal kuriuos jis vėliau paskelbdavo oficialų magisteriumo dokumentą - Posinodinį apaštališkąjį paraginimą. Šį kartą bus kitaip. Kadangi jau po metų šeimos tematiką toliau svarstys eilinė Vyskupų Sinodo asamblėja, dabartinio neeilinio Sinodo aptartą ir atrinktą tematiką toliau svarstys po metų vyksiantis Sinodas. Tai bus tarsi šiuo metu vykstančios asamblėjos antrasis etapas.

Ne vyskupų Sinodo Tėvų, bet klausytojų statusą turinčių pasauliečių pasisakymuose penktadienio rytą, kurių iš viso buvo 15, visų pirma priminti Artimųjų Rytų šalyse gyvenančių šeimų dabartiniai sunkumai, neretai tragiškos gyvenimo situacijos. Šių dramatiškų įvykių kontekste į Bažnyčią žiūrima kaip į „šeimų šeimą“, kaip į saugų uostą, kuriame ieškoma užuovėjos ir vilties.

Penktadienio rytą taip pat kalbėta apie būtinumą, kad spręsdama šeimos reiklaus, Bažnyčia labiau įsiklausytų į šeimų narių, tai yra tikinčiųjų pasauliečių, balsą, ypač kai kalbama apie sutuoktinių intymų gyvenimą. Šioje srityje, o taip pat kalbant apie žmogaus gyvybės neliečiamumą, reikalingas didesnis sielovadininkų ir akademinio pasaulio bendradarbiavimas, kad sielovadininkai gerai išmanytų krikščionišką antropologiją. Sinodo asamblėjos klausytojų pasisakymuose kalbėta apie glaudesnio Bažnyčios ir Valstybės bendradarbiavimo reikalingumą tose srityse, kurios liečia šeimą, gyvybę.

Iškelta taip pat liudijimo svarba. Ypač jauni žmonės nemėgsta klausytis teorijų, bet juos patraukia gyvenimo pavyzdžiai. Darnaus šeimos gyvenimo, pagarbos ir meilės pavyzdys žymiai geriau nei teoriniai samprotavimai padeda suprasti kas iš tiesų yra šeima visuomenės ir Bažnyčios gyvenime.

* * *

Kaip sakyta, klausytojo statusu, Vyskupų Sinode dalyvauja ir Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro direktorius Algirdas Petronis. Jo paklausėme kaip jis pateko į nedidelę Sinodo klausytojų grupę ir kokie įspūdžiai iš vidaus žiūrint į šį vyskupų iš viso pasaulio forumą.

Algirdas Petronis: RealAudioMP3

(Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.