2014-10-09 20:15:26

Schönstattské hnutie a úloha ľudovej nábožnosti pri upevňovaní rodín


Synoda o rodine, ktorá práve prebieha vo Vatikáne, sa zaoberá rodinou z pohľadu evanjelizácie, pričom skúma viacero aspektov. Jeden z nich spomenul v úvodnom prejave synody generálny relátor kardinál Péter Erdő. Ide o potrebu zážitku, zapojenia očí aj uší, potrebu vnímania symbolov, emocionálneho zakusovania viery uprostred reality života. Sem patria aj praktické prejavy prežívania viery v podobe pútí, ktoré nestrácajú na svojej obľúbenosti, naopak na mnohých miestach stále rastú. Maďarský kardinál konkrétne spomenul slovenský Šaštín, čo neskôr vo svojom príspevku v synodálnej aule bližšie vysvetlil predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Zvolenský, keď hovoril v súvislosti s problémami slovenských rodín aj o tohtoročnom jubileu 450-ročnej úcty k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne.

Na význam nábožnosti spojenej s pútnickými miestami ako dôležitého prostriedku pre upevnenie rodín poukázali aj výsledky celosvetovo dotazníka distribuovaného v prípravnej fáze synody o rodine. Konštatuje to prípravný dokument synody Instrumentum laboris vo svojom 57. bode: „Zo získaných odpovedí vyplýva nevyhnutnosť chrániť a rozvíjať pre podporu rodiny rozličné formy ľudovej nábožnosti, rozšírené na rôznych kontinentoch. Napriek istému uvoľneniu rodinných väzieb stále zostávajú významnými mariánska zbožnosť a ľudové sviatky miestnych patrónov ako momenty zjednocujúce rodinu. Popri modlitbe ruženca je na niektorých miestach zaužívaná modlitba Anjel Pána. Svoju hodnotu si udržiava „peregrinatio Mariae“, putovanie ikony alebo sochy Panny Márie z rodiny do rodiny, z domu do domu. Pripomína sa aj hodnota „putovania evanjelia“, ktoré spočíva vo vystavení ikony a Svätého písma v rodinách, so záväzkom pravidelného čítania Biblie a spoločnej modlitby na určitú dobu. Konštatuje sa, že medzi rodinami, ktoré pestujú tieto formy nábožnosti ako „putovanie rodín“, rastú silné vzťahy priateľstva a spoločenstva. Mnohí signalizujú aj dôležitosť podporovania spoločnej liturgie hodín, čítanie Žalmov a iných textov Svätého písma. Často sa odporúča aj spontánna modlitba vlastnými slovami, ako poďakovanie a prosba o odpustenie. V niektorých národoch sa kladie dôraz na modlitbu pri rozličných životných príležitostiach: pri výročiach krstu, manželstva a smrti. Niektorí oznamujú, že rodinná modlitba sa často praktizuje pri cestovaní, pri práci a v škole, v niektorých krajinách sa na to využíva aj rozhlas a televízia. Hlásený je tiež blahodarný vplyv, aký rodiny čerpajú z kláštorov vo svojom okolí, vďaka čomu sa vytvára vzťah komplementárnosti medzi povolaniami k manželstvu a zasvätenému životu. Podobne sa spomína aj obohacujúci vzťah medzi manželmi a kňazom v ich špecifických úlohách.“

V súvislosti so spomenutými formami nábožnosti možno na ukážku aktuálne spomenúť putovný obraz Panny Márie zo Schönstattu v Nemecku, ktorý práve v tomto období pri príležitosti 100. výročia založenia Schönstattského hnutia pátrom Josefom Kentenichom (1885 - 1968) putoval aj po Slovensku. Obraz „Panny Márie - Kráľovnej novej evanjelizácie Európy“ cez celý mesiac september navštevoval jednotlivé farnosti a kostoly v košickej arcidiecéze a 3. októbra sa vrátil späť do Schönstattu neďaleko Koblenzu v Nemecku.

V Schönstattskom hnutí je silno rozvinutý tzv. apoštolát putovnej kaplnky. Túto kaplnku predstavuje obraz Panny Márie, ktorý putuje z domu do domu. Každý mesiac, teda 12-krát v roku, je po tri dni prítomný v jednotlivej rodine, ktorá takto Pannu Máriu prijíma ako vychovávateľku a učiteľku života podľa evanjelia. Jej prítomnosť vytvára v rodine atmosféru domova a napomáha formovať jej členov podľa vzoru Ježiša, aby napĺňali zmluvu lásky, ktorú človek uzatvoril s Bohom vo sviatosti krstu.

Hnutie sa pripravuje na oslavy svojej storočnice, ktoré sa budú konať 16. – 19. októbra v jeho hlavnom cente v nemeckom Vallendare, kde sa očakáva okolo desaťtisíc pútnikov z celého sveta. Hlavnej slávnosti v sobotu 18. októbra bude predsedať osobitný vyslanec Svätého Otca kardinál Giovanni Lajolo, emeritný predseda Governatorátu Mestského štátu Vatikán. Dňa 25. októbra prijme členov hnutia na audiencii v Aule Pavla VI. vo Vatikáne Svätý Otec František. -jb-All the contents on this site are copyrighted ©.