2014-10-09 15:09:38

Familjesynoden: Kyrkan hjälper äktenskap i kris


(09.10.2014) Vad kan kyrkan göra för att ledsaga familjer i svåra pastorala situationer som de separerade, frånskilda eller frånskilda och omgifta, ensamstående föräldrar, tonårsmammor, barn från trasiga hem? Hur fungerar kyrkans pastorala arbete med samkönade par? Dessa var diskussionsämnena under den 8: e generalförsamlingen för den extra biskopssynoden om "Familjens pastorala utmaningar inom ramen för evangelisationen".

Eftermiddagssessionen leddes av Kardinal Raymundo Damasceno Assis, ärkebiskop av Aparecida, i Brasilien. Han varnade för en kortsynt legalistisk strategi om kyrkan vill förstå djupet av dessa svåra situationer för att välkomna alla inblandade så att man kan vara som ett faderligt hem där det finns en plats för alla med alla våra svårigheter.

Diskussionen inleddes av paret Stephen och Sandra Conway, från Sydafrika. De är regionala ”Retrouvailles ledare för Afrika”, som är en organisation som hjälper äktenskap i kris. De berättade för deltagarna att "ekonomiska svårigheter, otrohet och familjefrågor om ens ursprung är vanliga problem". Men de pekade också på en utbredd livsstilstrend där man bor tillsammans som ett par, men man förblir ogift.

De beskrev också ilskan som de har stött på hos par som är i sitt andra äktenskap och därmed uteslutna från sakramenten. Genom att utestängas från Eukaristin noterade paret Conways att "de anser att de ständigt påminns och är skyldiga till tidigare relationer eller misstag". Paret talade också om förfrågningar från samkönade par om att få delta i deras rådgivningskurser.

Vittnesbörder från gifta par har inlett varje möte under familjesynoden. Paret Conways talade också om barnen, om att överföra tron till barnen, om hur barn påverkas av seperationer och skiljsmässor, om barn från blandäktenskap, om övergivna barn. De underströk att den bästa gåvan ett par kan ge sina barn är att älska varandra; att sätta deras äktenskap först.
All the contents on this site are copyrighted ©.