2014-10-07 20:07:44

Tretie zasadnutie synody: Kvalita prípravy na manželstvo


V synodálnej aule vo Vatikáne dnes ráno o 9. hodine pokračoval program mimoriadnej synody o rodine 3. generálnou kongregáciou. Filipínsky delegát kardinál Luis Antonio Tagle na úvod predstavil manželov Georga a Cynthiu Camposovcov, ktorí v arcidiecéze Manila aktívne pracujú v cirkevnom laickom hnutí „Páry pre Krista“ (Couples for Christ), rozšírenom po celých Filipínach i v ďalších 163 krajinách. Camposovci, ktorí sa zúčastňujú na synode ako audítori, sa potom podelili najmä so skúsenosťou podpory, akú našli v spoločenstve rodín, keď prechádzali ťažkými situáciami choroby a rizikového tehotenstva.

Po svedectve už nasledovala všeobecná diskusia za prítomnosti Svätého Otca a 184 synodálnych otcov, ktorá sledovala dva tematické okruhy: „Evanjelium rodiny a prirodzený zákon“ a „Rodina a povolanie osoby v Kristovi“ (Instrumentum laboris, I. časť, 3. a 4. kapitola).

V priebehu dnešného dopoludnia bola zdôraznená nevyhnutnosť lepšej prípravy na manželstvo, aby bolo nielen platné, ale aj prinášalo ovocie. Je potrebné predkladať víziu manželstva nie ako cieľovej stanice, ale ako cesty za vyššími métami, cesty osobnostného rastu vo dvojici. Preto je potrebné, aby príprava na manželstvo bola dlhšia, s osobným prístupom a dôslednosťou, bez obáv, že tým eventuálne klesne záujem o sobáš v kostole. V synodálnej aule sa dnes hovorilo aj o vplyve médií, ktoré neraz predstavujú ideológie v protiklade k učeniu Cirkvi o rodine a manželstve. Preto musí Cirkev výraznejším spôsobom predkladať svoje učenie a tak, ako to robil Ježiš, byť medzi ľuďmi.

Dnešná diskusia sa vrátila aj k téme párov v ťažkostiach a rozvedených s konštatovaním, že sa musí nechať väčší priestor „sviatostnej logike“, a nie iba právnickej stránke. Na margo prijímania Eucharistie rozvedenými a znovu zosobášenými bolo zdôraznené, že táto sviatosť nie je sviatosťou dokonalých, ale tých, ktorí sú na ceste. Bola vznesená požiadavka, aby Cirkev častejšie, nielen v ojedinelých prípadoch, počúvala skúsenosti manželov, aby sa ich zápasy mohli stať základom pre reálnu teológiu. Počas 3. generálnej kongregácie boli predstavené tri špecifické dimenzie rodiny: jej povolanie v službe životu, jej misijný rozmer ako svedectvo o Kristovi cez jednotu rodiny, a jej pohostinnosť v prijímaní iných.

Počas dnešného zasadania synody bolo oznámené rozhodnutie Svätého Otca, že riadne konzistórium kardinálov, zvolané na pondelok 20. októbra, teda hneď po skončení synody, sa bude osobitne venovať aj situácii na Blízkom východe, a to na základe výsledkov zo stretnutia nunciov a predstavených dikastérií, ktoré sa konalo vo Vatikáne 2. až 4. októbra. Na konzistóriu sa zúčastní aj šesť východných patriarchov a latinský patriarcha Jeruzalema Fouad Twal. Hlavný príspevok bude mať štátny sekretár kardinál Parolin.

Ako informoval vatikánsky hovorca na dnešnom novinárskom brífingu, dnes ráno prednieslo svoje príspevky 32 synodálnych otcov. Celkovo počas prvých troch generálnych kongregácií odznelo 70 vystúpení. -jk-

Foto: Dekan kardinálskeho kolégia kardinál Angelo Sodano v mene Svätého Otca informoval synodálne zhromaždenie o rozšírení programu konzistória 20. októbra na problematiku záchrany kresťanov na Blízkom východe.All the contents on this site are copyrighted ©.