2014-10-07 14:39:42

Kalendár prác III. mimoriadneho generálneho zhromaždenia synody biskupov


Nedeľa 5. októbra:

10. hod. Slávnostná inaugurácia (Svätá omša v Bazilike sv. Petra)

Pondelok 6. októbra:

9:00 - 12:30 1. generálna kongregácia

16:30 - 19:00 2. generálna kongregácia (Téma: Boží plán pre manželstvo a rodinu, Poznanie a prijímanie Svätého písma a cirkevných dokumentov o manželstve a rodine)

Utorok 7. októbra:

9:00 - 12:30 3. generálna kongregácia (Téma: Evanjelium o rodine a prirodzený zákon, Rodina a povolanie osoby v Kristovi)

16:30 - 19:00 4. generálna kongregácia (Téma: Pastorácia rodín: rozličné návrhy)

Streda 8. októbra:

9:00 - 12:30 5. generálna kongregácia (Téma: Výzvy pri pastorácií rodín, Kríza viery a rodinný život / Kritické situácie vo vnútri rodín, Vonkajší tlak na rodiny / Niektoré špecifické prípady)

16:30 - 19:00 6. generálna kongregácia (Téma: Ťažké situácie v pastorácii, Rodinné situácie / O zväzkoch medzi osobami rovnakého pohlavia)

Štvrtok 9. októbra:

9:00 - 12:30 7. generálna kongregácia (Téma: Pastoračné výzvy týkajúce sa otvorenosti pre život)

16:30 - 19:00 8. generálna kongregácia (Téma: Cirkev a rodina pred výzvou výchovy, Výzva výchovy vo všeobecnosti / Kresťanská výchova v ťažkých rodinných situáciách)

Piatok 10. októbra:

9:00 - 10:30 9. generálna kongregácia (Vystúpenie audítorov)

11:00 - 12:30 I. zasadania menších krúžkov (Voľba moderátorov a relátorov)

16:30 - 19:00 10. generálna kongregácia (Vystúpenie bratských delegátov)

Sobota 11. októbra:

9:00 - 12:30 Voľno (Príprava „Relatio post disceptationem“)

16:30 - 19:00 Voľno (Príprava „Relatio post disceptationem“)

Nedeľa 12. októbra:

Voľno (Príprava „Relatio post disceptationem“)

Pondelok 13. októbra:

9:00 - 12:30 11. generálna kongregácia

16:30 - 19:00 II. zasadanie menších krúžkov

Utorok 14. októbra:

9:00 - 12:30 III. zasadanie menších krúžkov

16:30 - 19:00 IV. zasadanie menších krúžkov

Streda 15. októbra:

9:00 - 12:30 V. zasadanie menších krúžkov

16:30 - 19:00 VI. zasadanie menších krúžkov

Štvrtok 16. októbra:

9:00 - 10:00 VII. zasadanie menších krúžkov

10:00 Odovzdanie prác krúžkov

10:30 - 12:30 12. generálna kongregácia (Relácia krúžkov v aule)

16:30 - 19:00 Voľno (Definitívne vypracovávanie „Relatio synodi“)

Piatok 17. októbra:

9:00 - 12:30 Voľno (Definitívne vypracovávanie „Relatio synodi“)

16:30 - 19:00 13. generálna kongregácia (Čítanie náčrtu „Nuntius“)

Sobota 18. októbra:

9:00 - 12:30 14. generálna kongregácia (Prezentácia „Relatio synodi“, čítanie a schválenie „Nuntius“)

16:30 - 19:00 15. generálna kongregácia (Schválenie „Relatio synodi“, uzavretie - pozdravy)

Nedeľa 19. októbra:

10:30 Slávnostná svätá omša na Námestí sv. Petra pri príležitosti ukončenia synody a blahorečenia Božieho služobníka Pavla VI.All the contents on this site are copyrighted ©.