2014-10-06 12:09:45

Začala sa práca III. mimoriadneho generálneho zasadnutia Biskupskej synody


Vatikán 6. októbra - Dnes o 9.00 sa v synodálnej aule vo Vatikáne začal pracovný program III. mimoriadneho generálneho zasadnutia Biskupskej synody. Svätý Otec spolu s 253 účastníkmi synody, medzi ktorými sú aj Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Ján Babjak, vstúpili do dvojtýždňového obdobia intenzívnej práce vzývaním Ducha Svätého. Po speve Veni Creator Spiritus sa pomodlili dopoludňajšiu časť Liturgie hodín s krátkym duchovným zamyslením španielskeho kardinála Lluísa Martíneza Sistacha.

V Aule Synody biskupov, ktorá sa nachádza v susedstve Auly Pavla VI., sa tak začala 1. generálna kongregácia synody, ako sa označujú jednotlivé zasadnutia v aule, ktorých je na programe spolu 15, zväčša dve denne, dopoludnia a popoludní s výnimkou sviatočných dní a dní počas druhého týždňa, keď budú prebiehať diskusie v menších krúžkoch. Predsedajúci delegát, ktorým bol pri 1. generálnej kongregácii arcibiskup Paríža kardinál André Vingt-Trois, pozdravil Svätého Otca a všetkých prítomných, pričom poukázal na dôležitosť problematiky rodiny a na zodpovednú úlohu synody, ktorá sa práve začala. Po ňom sa ujal slova Svätý Otec František, ktorý má v aule svoje miesto v strede predsedníckeho stola. Pozdravil prítomných a poukázal na ducha kolegiality a synodality, ktorý slúži pre dobro Cirkvi. Pripomenul spoločnú zodpovednosť prítomných a tiež nevyhnutnosť otvorenosti vo vyjadrovaní, aby bola práca synody vedená vnuknutiami Ducha Svätého.

Po Svätom Otcovi sa už ujal slova generálny sekretár Biskupskej synody kard. Lorenzo Baldisseri. Oboznámil prítomných so zásadami informovania verejnosti o obsahu zasadaní, ktorého hlavnou zložkou sú denné novinárske brífingy v réžii Tlačového strediska Svätej stolice. Prítomní sa tiež zoznámili s pomôckami, ktoré uľahčujú prácu synody. Ide napr. o elektronický hlasovací systém či orientačný text tzv. Vademecum. V synodálnej aule je zabezpečený simultánny preklad do taliančiny, angličtiny, španielčiny a nemčiny.

Program 1. generálnej kongregácie pokračoval úvodnou reláciou generálneho sekretára Baldisseriho, v ktorej pripomenul proces prípravy synody a jej spojenie s blahorečením Božieho služobníka Pavla VI. v záverečný deň 19. októbra. Pripomenul, že práve za pontifikátu Pavla VI. bola inštitúcia Biskupskej synody zriadená ako jeden z výsledkov II. vatikánskeho koncilu, čoho 50. výročie pripadne na budúci rok 2015. Mons. Baldisseri ďalej pripomenul nadväznosť na predchádzajúce riadne synodálne zasadnutie v roku 2012 zamerané na tému „Nová evanjelizácia pre odovzdávanie kresťanskej viery“ a priblížil vývoj, ktorý viedol k súčasnej téme „Pastorálne výzvy vzhľadom na rodinu v kontexte evanjelizácie“, stanovenej pápežom Františkom. Pripomenul i ďalšie kroky, ktorými bolo personálne obsadenie pracovného tímu synody, vypracovanie prípravného dokumentu Lineamenta a rozoslanie dotazníka, ktorého výsledky slúžili pre zostavenie pracovného dokumentu Instrumentum laboris.

Generálny sekretár ďalej uviedol číselné údaje o zložení synodálneho zasadnutia, ktorého celkový počet je 253 osôb. V rámci tohto počtu je 191 synodálnych otcov, z nich 162 z titulu úradu, traja boli zvolení a 26 bolo menovaných pápežom. Pokiaľ ide o pôvod, 42 synodálnych otcov pochádza z Afriky, 38 z Ameriky, 29 z Ázie, 78 z Európy a 4 z Oceánie. Je medzi nimi 61 kardinálov, 7 patriarchov, jeden patriarcha kardinál, 66 arcibiskupov a jeden vyšší arcibiskup, 48 biskupov, jeden kňaz a 6 rehoľníkov. Ďalej sa synody zúčastňuje 16 expertov resp. spolupracovníkov sekretariátu, 38 audítorov a 8 bratských delegátov.

Generálny sekretár ďalej predstavil postup preberania jednotlivých tém počas najbližších generálnych kongregácií. Tento postup sleduje tematickú štruktúru dokumentu Instrumentum laboris. Druhá generálna kongregácia sa tak dnes zameria na otázku manželstva a rodiny z pohľadu Božieho plánu, na základe Svätého písma a učenia Magistéria.

Kardinál Baldisseri informoval aj o metodologickej inovácii, ktorá spočíva v zavedení tzv. Relácie synody, dokumentu, ktorý vo forme syntézy zhrnie synodálne práce a po jeho dopracovaní na základe pripomienok z diskusie v malých krúžkoch bude predložený na schválenie celému zhromaždeniu. To znamená, že výstupom zo synody tentoraz nebudú tzv. propozície, ako bolo zvykom pri predchádzajúcich synodách. Relácia synody bude odovzdaná Svätému Otcovi, aby rozhodol o jej ďalšom využití vzhľadom na budúcoročné riadne synodálne zasadnutie.

Po polhodinovej prestávke program 1. generálnej kongregácie pokračoval prezentáciou tzv. Relácie pred diskusiou. Jej text v rozsahu 15 strán predniesol generálny relátor synody kardinál Péter Erdő.

Na 13.00 je v Tlačovom stredisku naplánovaný novinársky brífing a popoludní bude nasledovať 2. generálna kongregácia v čase od 16.30 do 19.00 hod. -jb-All the contents on this site are copyrighted ©.