2014-10-06 11:48:01

Vittne av ungdomens dygd och helighet saligförklarades i USA


(06.10.2014)Miriam Teresa Demjanovic som tillhörde en kongregation tillägnad den heliga Elisabet och som dog 1927 vid 26 års ålder har saligförklarats. Det är första gången som någon som levt under 1900-talet saligförklaras i USA. Saligförklaringen hölls i Newark av Vatikanens ansvarige för salig- och heligförklaringar kardinal Angelo Amato.

Miriam Teresas familj var djupt religiös och var immigranter från Slovakien. Hennes vittnesbörd är ungdomens dygd och helighet som visar ungdomar att man kan leva enligt kristna värden i dagens samhälle.

Hon hade gåvan att på djupet förstå betydelsen av kärleken till den korsfäste Jesus och kommunionen och Guds nåds närvaro i själar berättar kardinal Amato. Hon själv dyrkade helgonen och särskilt den Heliga Teresa av Avila och den Heliga Teresa av Jesusbarnet strålade andlighet i hennes konsakrerade liv.

Kardinalen berättar att hon som novis visade prov på lydnadens dygd och att hon behandlade alla människor lika. Hon förlät lätt och lyfte gärna fram andra och talade om dygd på ett enkelt sätt som hon själv efterlevde.

Hennes studieår fylldes med lugn och en glad kristen fromhet. Hon höll sin själ ren och var intimt förenad med Gud trots universitetslivet omkring henne.


All the contents on this site are copyrighted ©.