2014-10-06 13:39:03

Påven till biskopssynoden: tala med uppriktighet och lyssna med ödmjukhet


(06.10.2014) Påven Franciskus talade i morse på måndagsmorgonen till synodsfäderna som deltar i den extraordinära biskopssynoden, när de började sina första heldagssessioner om familjens pastorala utmaningar inom ramen för den nya evangelisationen.

I sitt förberedda tal uppmanade påven alla deltagare att säga sin mening med orädd öppenhet, samt att lyssna på varandra i en anda av sann kärlek. Påven Franciskus sa till synodsfäderna att "Det är nödvändigt att säga allt det som man i Herren känner ett behov av att säga: ogenerat och utan hänsyn till rang." Påven Franciskus talade också om de konkreta åtgärder som han har vidtagit för att visa att han har för avsikt att mötet ska vara kollegialt: en övning om delat ansvar bland Guds hjords herdar.

Påven lämnade sedan hans förberedda text och förklarade att de ansvariga för synoden har valts - direkt eller indirekt - av biskopssynoden själv. Påven Franciskus fortsatte: "Jag ber er att tala med uppriktighet och lyssna med ödmjukhet." Han avslutade: "Gör det med lugn och ro, för synoden fungerar alltid ”cum Petro et sub Petro” - med Petrus och under Petrus – och påvens närvaro är garantin för alla och är trons beskydd."
All the contents on this site are copyrighted ©.