2014-10-06 10:21:00

Nuntien i Irak säger att jihadistideologin inte stoppas med bomber


(06.10.2014)Situationen i Irak är mycket oroande. Särskilt de kristna är förvirrade eftersom de inte kan återvända till sina hem i Mosul och Nineve-slätten. Den apostoliska nuntien i Irak och Jordanien msgr. Giorgio Lingua berättar att situationen är mycket oroande främst ur psykologisk synvinkel. 120 000 kristna tvingades lämna sina hem om de inte gick med på att konvertera. Han säger att frustrationen med tiden växer. Situationen i Bagdad är oförändrad med attentat som tidigare, men nuntien säger att den hur som helst inte har förvärrats.

Omkring 350 familjer har tagit sig från norr till Bagdad för att bo hos släktingar eller för att ordna med pass och dokument. Nuntien tror att det är viktigt att ingripa för att folket ska få bättre levandsvillkor och så att de får arbeten, om man vill att de ska stanna kvar. Annars är de tvingade att resa iväg och fly. Han påminner om att de kristna har levt i denna del av världen sedan kristendomens början och att de är en del av landet Irak.

Nuntien tror inte att problemen med de extremistiska ideologierna kan lösas med våld. Att bomberna kan stoppa attacker, men inte synsätt. Han tror att utbildning är det enda medlet för att ändra på de våldsamma ideologierna. Nuntien anser att de muslimska ledarnas roll här är mycket viktig och att de fördömer och tar avstånd ifrån det som händer och hoppas på att man informerar brett om tolerans i skolor och moskéer.

Msgr. Giorgio Lingua hoppas på fred i Irak och att kristna och muslimer och även muslimska shiiter och sunniter och troende av andra religioner kan återgå till att leva som bröder. Detta är hans dröm och han tror att drömmar kan bli sanna genom allas goda vilja.

Han säger att kristna har bett om en internationell fredsstyrka, men att de inte vågar att gå tillbaka till sina byar när de har befriats utan att internationella styrkor vaktar över dem. De vet hur lätt jihaisterna har tagit sig fram och de litar inte på att de inte kommer tillbaka med samma stryka. Så om en internationell styrka hjälper till kanske de kan åka tillbaka tills sina hem åtminstone över vintern.
All the contents on this site are copyrighted ©.