2014-10-06 12:26:37

Popiežius pradėjo Trečiąją neeilinę Vyskupų sinodo asamblėją (+video)


Popiežius Pranciškus iškilmingai pradėjo Trečiąją neeilinę Vyskupų Sinodo asamblėją, kurios tema „Šeimos pastoraciniai iššūkiai evangelizavimo kontekste“. Asamblėja iškilmingai pradėta šv. Mišiomis Šv. Petro bazilikoje sekmadienio rytą. Mišioms vadovavo Romos vyskupas ir Sinodo prezidentas popiežius Pranciškus, koncelebravo Vyskupų Sinodo asamblėjos Tėvai, tarp jų Lietuvos Bažnyčiai atstovaujantis Vyskupų konferencijos vicepirmininkas Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

Mišių pradžioje Šventasis Tėvas pagerbė Vatikano bazilikoje išstatytas Bažnyčios palaimintųjų ir šventųjų relikvijas: šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės, jos tėvų palaimintųjų sutuoktinių Zelijos ir Liudviko Martenų ir palaimintųjų sutuoktinių Marijos Beltrame ir Liudviko Quattrocchi. Sinodo Tėvų ir Mišių celebrantų procesijai žengiant prie Altoriaus choras ir asamblėja giedojo karališką litaniją „Laudes Regiae“.

Mišių homilijoje popiežius komentavo Žodžio liturgijos pasakojimus apie vynuogyną, kuris simbolizuoja Dievo puoselėjamą svajonę, t.y. jo planą savo tautai, kuriai jis skiria visą savo meilę kaip vynininkas vynuogynui. Dievas trokšta, kad tauta taptų šventa ir duotų daug gerų teisingumo vaisių. Jėzus Evangelijoje kreipiasi į vyriausius kunigus ir tautos seniūnus, būtent jiems Dievas pavedė puoselėti svajonę: ginti ir ugdyti tautą, kultivuoti vynuogyną laisvai, kūrybingai ir veiksmingai. Tačiau Jėzus sako, kad patys vynininkai dėl gobšumo ir ambicijų nusavino vynuogyną, darė su juo ką nori ir šitaip atėmė Dievui galimybę įgyvendinti svajonę, skirtą savo tautai.

Visuomet yra pinigų ir galios godumo pagunda. Blogieji ganytojai, norėdami pasotinti savo gobšumą krauna žmonėms ant pečių nepakeliamas naštas, o patys nenori jų nė pirštu paliesti (Mt 23,4).

Taip pat mes, Vyskupų Sinode, esame pakviesti darbuotis Viešpaties vynuogyne. Sinodo asamblėjų nereikia tam, kad būtų diskutuojamos gražios ir nekasdieniškos mintys arba pamatyti, kas išmintingesnis. Jų reikia, kad būtų galima geriau kultivuoti ir prižiūrėti Viešpaties vynuogyną, būti jo svajonės bendradarbiais. Šiame Sinode Viešpats mūsų prašo pasirūpinti šeima, kuri nuo pat pradžios yra jo meilės plano žmonijai sudėtinė dalis.

Taip pat ir mums gali kilti pagunda nusisavinti vynuogyną dėl gobšumo, kurio žmonėms niekad netrūksta. Dievo planai visuomet kertasi su kai kurių jo tarnų veidmainyste. Galime „nuplakti“ Dievo svajonę, jei nesileisime būti Šventosios Dvasios vedami. Dvasia mums dovanoja išmintį, kuri yra daugiau negu mokslas, kad galėtume dosniai dirbti su tikrąja laisve ir nuolankiu kūrybingumu.

Popiežiui Eucharistinės maldos metu prie Konfesijos altoriaus asistavo šeši Sinodo Tėvai, kuriems Trečiojoje neeilinėje Vyskupų asamblėjoje pavestos atsakingos pareigos: Asamblėjos Generalinis Relatorius, Esztergomo-Budapešto arkivyskupas ir Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas kardinolas Peter Erdo, trys asamblėjos ko-pirmininkai delegatai Paryžiaus arkivyskupas kardinolas Andre Vingt-Trois, Manilos arkivyskupas kardinolas Luis Antonio Tagle, Brazilijos vyskupų konferencijos pirmininkas, Aparesidos arkivyskupas kardinolas Raymundo Damasceno Assis, Vyskupų Sinodo generalinis sekretorius, kardinolas Lorenzo Baldisseri ir Asamblėjos nepaprastas sekretorius, Chieti-Vasto vyskupas Bruno Forte. Sinodo asamblėjos pirmoji Generalinė kongregacija įvyks pirmadienio rytą, Asamblėja tęsis dvi savaites, iki spalio 19 dienos.

Sekmadienio rytą, maždaug tuo pačiu metu kai Šventasis Tėvas pradėjo aukoti Sinodo pradžios Mišias, iš popiežiaus Twitterio paskyros pasklido prašymas, raginantis melstis už Vyskupų Sinodą: „Pradedami Sinodą apie šeimą, melskime Viešpatį, kad parodytų mums kelią. #prayforsynod“.

* * *

Sekmadienį Šventojo Tėvo aukotomis Mišiomis pradėtame Vyskupų Sinode Lietuvos katalikams atstovauja Vyskupų konferencijos vicepirmininkas Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Sinodo atidarymo dieną su juo kalbamės apie paties Sinodo instituciją ir apie dabar prasidedančios asamblėjos tematikos aktualumą dabartiniame Bažnyčios ir visuomenės gyvenime.

Vysk. Rimantas Norvila RealAudioMP3


(Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.