2014-10-05 14:39:38

Popiežius Pranciškus: Biblija kiekvienoje šeimoje! (+video)


Pasibaigus Šv. Petro aikštėje aukotoms Vyskupų Sinodo atidarymo Mišioms, sekmadienio vidudienį popiežius Pranciškus vadovavo tradicinei Viešpaties Angelo malda ir šia proga dar kartą visus paragino melstis už vyskupus, kurie susirinkę į neeilinę Sinodo asamblėją, svarstys pastoracinius iššūkius, su kuriais šiandien susiduria šeima ir šeimos evangelizavimo misija.

Kad šeima būtų laiminga, kad ji galėtų eiti per gyvenimą su pasitikėjimu ir viltimi, ji turi maitintis Dievo Žodžiu, - sakė Popiežius ir pristatė leidyba užsiimančios Pauliečių kongregacijos iniciatyvą. Sinodo atidarymo proga, o taip pat šios kongregacijos įkūrimo šimtųjų metinių proga, sekmadienį Šv. Petro aikštėje nemokamai buvo dalijamos pauliečių išleistos Šventojo Rašto knygos. Popiežius ragino visus parsinešti į namus po Bibliją, kad ji būtų kiekvienuose namuose.

Neslėpkite Šventojo Rašto lentynoje, - sakė Pranciškus, - bet turėkite po ranka, kad galėtumėt jį dažnai, kasdien skaityti vakarais, ypač sekmadienį, skaityti pavieniui ir su šeima, vyras ir žmona, tėvai ir vaikai. Šitaip šeima bręsta, eina kartu, Dievo Žodžio šviesos ir galios stiprinama.

Šventasis Tėvas paminėjo šeštadienį Jungtinėse Valstijose vykusią sesers Marijos Demjanovich beatifikaciją. O taip pat priminė pietų Italijos Pompėjos šventovėje vykstančius tradicinius maldavimus, artėjančios Marijos Rožinio Karalienės šventovės proga. Prašykime Mergelės Marijos užtarimo ir maldos prasidedančiam Vyskupų Sinodui. Ji teišmeldžia santarvės ir taikos malonę šeimos ir visam pasauliui. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.