2014-10-05 20:04:09

Idea univerzity - sympózium o univerzitnej pastorácii v Európe


Rím 5. októbra - V dňoch 1. - 4. októbra sa konal na Lateránskej univerzite v Ríme 11. ročník medzinárodného sympózia univerzitných učiteľov a pastoračných pracovníkov v univerzitných pastoračných centrách, na ktorom sa zúčastnila aj slovenská delegácia pod vedením Mons. Tomáša Galisa, predsedu Rady pre mládež a univerzity pri KBS. Účastníkov sympózia organizovaného Oddelením pre univerzitnú pastoráciu Rímskeho vikariátu pozdravil aj Svätý Otec telegramom s podpisom štátneho sekretára kardinála Parolina.

Téma tohtoročného sympózia znela „Idea univerzity - investujme do poznania v Európe a pre Európu“. Viac ako 300 účastníkov privítal Mons. Vincenzo Zani, sekretár Kongregácie pre katolícku výchovu. Kardinál Zenon Grocholewski priblížil históriu pastoračnej služby na univerzitách, kardinál Gianfranco Ravasi vystúpil so zásadným príhovorom o kultúrnom kontexte univerzít a novej evanjelizácii. Kardinál Stanislav Ryłko povzbudil k neúnavnej práci na odovzdávaní bohatstva vedy a kultivovaní ducha mladej generácie.

V piatich sekciách profesori z katolíckych univerzít a odborníci z rozličných oblastí diskutovali o aktuálnych problémoch odovzdávania poznania súčasnej generácii a potrebe transcendentna pre život. Medzinárodné sympózium si kládlo za cieľ objasniť pôvodnú úlohu univerzity spočívajúcu v komplexnom formovaní jednotlivca a posúvaní súčasného myslenia vpred. (Zdroj: TK KBS, RV)All the contents on this site are copyrighted ©.