2014-10-04 18:10:23

Svätý Otec paralympionikom: Ste znamením nádeje


Vatikán 4. októbra - Svätý Otec dnes krátko po poludní v Aule Pavla VI. prijal približne 7-tisíc zdravotne postihnutých atlétov z Talianskeho paralympijského výboru. Za všetkých prítomných pápeža Františka pozdravil predseda spomínaného výboru, po ktorom sa už prítomným prihovoril Svätý Otec. Paralympionikov označil za svedkov toho, aké dôležité je podeliť sa o radosť a zároveň aj o trápenia života s druhými a mať priateľov, s ktorými sa navzájom motivujeme vydať zo seba to najlepšie.

Svätý Otec tiež spomenul veľkú hodnotu športu, ktorý napomáha stretnutiu v rôznorodosti, vedúcemu k vzájomnému obohateniu. „Predovšetkým sa však šport stáva vzácnou príležitosťou vnímať sa navzájom ako bratia a sestry na životnej ceste, napomáhať kultúre otvorenej pre prijatie iných a odmietnuť kultúru vyraďovania.“

Zdravotné postihnutie prítomných športovcov sa podľa slov pápeža Františka prostredníctvom trénovania a zdravej súťaživosti „mení na posolstvo povzbudenia pre všetkých, ktorí prežívajú podobné situácie“ a stáva sa pozvaním k snahe o prekonávanie bariér, obzvlášť tých, ktoré sa nachádzajú v našom vnútri.

Svätý Otec označil paralympionikov za svedkov nádeje: „Vaše svedectvo, milí atléti, je veľkým znamením nádeje. Je dôkazom toho, že v každom človeku existujú schopnosti, ktoré si niekedy ani len nepredstavujeme, a ktoré sa môžu vyvíjať prostredníctvom dôvery a solidarity. Boh Otec je tým prvým, ktorý o tom vie! ... Pozná nás lepšie, ako ktokoľvek iný a hľadí na nás s dôverou, miluje nás takých, akí sme, no pomáha nám rásť podľa toho, čím sa môžeme stať. Takže vo vašom úsilí o šport bez bariér, o svet, v ktorom by neexistovali vylúčení, nikdy nie ste sami! Boh Otec je s vami!“

Pápež František postihnutým atlétom zaželal, aby sa pre nich šport stal cvičiskom pre každodenné trénovanie úcty k sebe samému a k druhým“: Cvičiskom, ktoré vám dá príležitosť spoznať nových ľudí a nové miesta a pomôže vám cítiť, že ste aktívnou súčasťou spoločnosti. Kiež by ste aj prostredníctvom športu zakúsili blízkosť Boha a priateľstvo bratov a sestier.“ Na záver pápež František poprosil o modlitbu a všetkým prítomným udelil apoštolské požehnanie. -zk-All the contents on this site are copyrighted ©.