2014-10-04 18:09:52

Blahoslavená Miriam Terézia Demjanovičová: vôbec prvé blahorečenie v USA


USA 4. októbra – „Každý je povolaný ku svätosti“ - to je odkaz americkej rehoľnej sestry slovenského pôvodu, Miriam Terézie Demjanovičovej (1901-1927), ktorá bola dnes blahorečená v americkom Newarku pri New Jersey. Blahorečenie, ktoré sa začalo o 9:30 miestneho času v tamojšej Katedrále Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, je historicky prvým blahorečením odohrávajúcim sa na pôde USA. Formulu blahorečenia tejto 26-ročnej sestry z Kongregácie milosrdných sestier sv. Alžbety predniesol ako delegát Svätého Otca prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato.

Blahoslavená Miriam Terézia sa narodila 26. marca 1901 v meste Bayonne v USA v rodine slovenských gréckokatolíkov, pôvodom z Bardejova. Do rehole vstúpila v roku 1925 po získaní vysokoškolského diplomu v odbore humanistiky s vynikajúcimi výsledkami. Už ako postulantka a novicka sa Miriam Terézia vyznačovala intenzívnou spiritualitou založenou na mystickej skúsenosti spoločenstva Najsvätejšej Trojice, a to až do tej miery, že ju nazývajú „americkou svätou Terezkou od Dieťaťa Ježiša“. V roku 1926 ju jej duchovný sprievodca požiadal o napísanie súboru meditácií o duchovnom živote pre ostatné novicky. Týchto dokopy 26 spisov bolo po jej smrti (1927) publikovaných v knihe Väčšia dokonalosť (Greater perfection). Pod názvom Kvet z bardejovských záhonov ju neskôr v Kanade do slovenčiny preložil a vydal slovenský jezuita páter Štefan Senčík. Vydavateľstvo Dobrá kniha tento rok vydalo životopis novej blahoslavenej z pera Štefana Senčíka pod názvom: Na ceste za väčšou dokonalosťou - Miriam Terézia Demjanovičová“.

Ako členka Kongregácie milosrdných sestier sv. Alžbety zomrela Miriam Terézia vo veku 26 rokov 8. mája 1927 v New Jersey. Pápež Benedikt XVI. jej 10. mája 2012 prisúdil hrdinský stupeň čností, ktorý sa spája s titulom „ctihodná”. Dekrét potvrdzujúci zázrak na príhovor sestry Miriam bol zverejnený na základe autorizácie pápeža Františka 17. decembra 2013.

Postulátorka kauzy blahorečenia Silvia Correaleová o novej blahoslavenej hovorí:
„V sestre Miriam Terézii sa spája skúsenosť Cirkvi východu a západu. Ona sama bola pokrstená a súčasne prijala aj prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania podľa byzantského obradu Gréckokatolíckej cirkvi, ku ktorej patrili jej rodičia. Nezmenila svoju príslušnosť ani po vstupe do Kongregácie milosrdných sestier sv. Alžbety, ktoré patria k Cirkvi latinského obradu. Uznanie jej svätosti teda hlbšie spája tieto dve čiastky univerzálnej Cirkvi. Prvá blahoslavená, ktorá sa narodila a žila v Amerike 20. storočia, ponúka svedectvo svätosti mladého veku. Novým generáciám ukazuje ako možno žiť a stelesniť kresťanské hodnoty v kultúre vlastnej krajiny a vo vlastnej dobe.“

Postulátorom kauzy blahorečenia sestry Miriam Terézie bol istý čas aj slovenský minorita Daniel Faltin (1927-2008).

Kongregáciu milosrdných sestier sv. Alžbety založila v roku 1859 v americkom New Jersey sestra Mary Xavier Maheganová. Sama zakladateľka bola členkou Kongregácie milosrdných sestier založenej sv. Alžbetou Annou Setonovou v roku 1809 v americkom Emmitsburgu (štát Maryland) v duchu odkazu sv. Vincenta z Paoly a sv. Lujzy de Marillacovej. V súčasnosti Kongregácia milosrdných sestier sv. Alžbety pôsobí v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, sociálnej a pastoračnej služby v 19 diecézach v USA, Salvadore a na Haiti. -zk-All the contents on this site are copyrighted ©.