2014-10-03 17:36:03

Tęsiasi nuncijų ir Romos Kurijos vadovų susitikimas dėl krikščionių padėties Artimuosiuose Rytuose


Penktadienį tęsėsi antroji apaštalinių nuncijų iš Artimųjų Rytų ir Romos Kurijos vadovų susitikimo diena, skirta krikščionių situacijai Artimųjų Rytų regione. Ketvirtadienį ši darbo grupė buvo susitikusi su popiežiumi Pranciškumi.

Vatikano spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ trumpai pristatė pagrindines penktadienio temas. Pirmiausia, Popiežiaus valstybės sekretoriaus pranešimą, kuriame pabrėžta, kad taika sukuriama atsižvelgiant į visų pusių interesus, o ne per vienpusius pasirinkimus, primetamus per jėgą. Turi būti kovojama su terorizmu ir su jį motyvuojančiu fundamentalizmu. Čia svarbus religinių lyderių vaidmuo ir tarpreliginis dialogas. Šventasis Sostas santykiuose su musulmonų daugumos valstybėmis visada atsižvelgia į krikščionių apsaugą ir jų teisių pripažinimą.

Apaštalinis nuncijus Izraelyje analizavo Izraelio ir Palestinos konfliktą, pabrėždamas, kad tai vienas iš pagrindinių destabilizuojančių, nuolatinę įtampą ir konfliktą gimdančių veiksnių, turinčiu regionines ir pasaulines pasekmes. Krikščionių vienybės tarybos pirmininkas pristatė katalikų ir kitų krikščionių santykius Artimuosiuose Rytuose. Popietinėje programoje Migrantų ir keliaujančiųjų sielovados bei Teisingumo ir taikos tarybų pirmininkai kalbėjo apie Bažnyčios pagalbą pabėgėliams. Nuncijų ir Kurijos vadovų susitikimas baigsis šeštadienį, pateikiant pokalbių ir analizės apibendrinimus bei pasiūlius konkrečius veiksmus, pridūrė Vatikano spaudos salės direktorius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.