2014-10-03 17:36:14

Pristatyta Vyskupų sinodo asamblėja apie šeimą


Sekmadienį, spalio 5 dieną, popiežius ir Sinodo tėvai koncelebruos Mišias šv. Petro bazilikoje, kuriomis prasidės neeilinė Vyskupų sinodo asamblėja skirta šeimai. Asamblėja bus neeilinė todėl, kad po metų popiežius Pranciškus sušaukė eilinę asamblėją ta pačia tema ir todėl neeilinės asamblėjos sesijos, pagal Sinodo terminologiją– generalinės kongregacijos – ir asamblėjos išvados bus tarsi parengiamosios po metų vyksiančiai eiliniai asamblėjai. Neeilinėje asamblėjoje dėmesys skiriamas šeimos pastoracijai Evangelijos šviesoje, po metų eilinė asamblėja svarstys šeimos pašaukimą ir misiją Bažnyčioje ir pasaulyje.

Paprastai Sinodo Tėvai iš viso pasaulio vyskupijų po diskusijų asamblėjose ir pasitarimų darbo grupėse parengia siūlymus popiežiui ir balsuoja priimti juos ar ne, tačiau to nebus neeilinės asamblėjos darbų pabaigoje po dviejų savaičių. Pirmąją savaitę išklausę dalyvių kalbas ir pasisakymus, sekančią savaitę juos aptarę darbo būreliuose, Sinodo Tėvai – iš viso 191 vyskupas – parengs Sinodo išvadų dokumentą, lotyniškai Relatio Synodi, jį patvirtins asamblėjos dalyvių balsavimu ir paskelbs.

Vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Baldisseri, penktadienį Vatikane pristatydamas sekančios asamblėjos ypatumus, pažymėjo, kad neeilinės asamblėjos dokumentas bus tarsi naujos darbo gairės eilinei Sinodo asamblėjai 2015 metais. Tad nors daug lūkesčių sudėta į sekmadienį prasidėsiančią asamblėją, lūkesčius patvirtino didžiulis dėmesys vyskupijose ir tikinčiųjų bendruomenės atsiliepimai į Sinodo klausimyną šeimos tema, ateinančios dvi savaitės bus vienas iš pirmųjų ėjimo pirmyn proceso etapų. „Eiti kartu“, būtent tokia graikiško žodžio „sinodas“ prasmė, priminė kardinolas Lorenzo Baldisseri, pristatydamas asamblėją, kuri daugiausia dėmesio skirs kuo geresniam susipažinimui su šeimos pastoracijai iškylančiais naujais uždaviniais.

Sinodo tėvų diskusija generalinėse kongregacijos vyks šiomis temomis: Dievo planas santuokai ir šeimai, Šventojo Rašto ir Bažnyčios mokymas apie santuoką ir šeimą, Šeimos evangelija ir prigimtinis įstatymas, Šeima ir pašaukimas Kristaus asmenyje, Šeimos pastoracija ir įvairūs siūlymai, Šeimos pastoracijos tikslai, Problemiškos pastoracijos situacijos, Pastoracijos uždaviniai gyvybės perdavimo sferoje, Bažnyčia ir šeima ugdymo iššūkių akivaizdoje.

Kiekvienoje generalinėje kongregacijoje bus paskelbta jos tema, pasisakys Sinodo Tėvai, liudijimu dalysis sutuoktinių pora, kiti asamblėjos dalyviai ir svečiai. Asamblėjos kongregacijose dalyvaus popiežius Pranciškus, kuris yra Sinodo pirmininkas, Sinodo Tėvams asamblėjoje talkins įvairių sričių patarėjai, asamblėjoje kalbės taip pat seseriškų Bažnyčių ir bažnytinių bendruomenių delegatai.

Neeilinėje asamblėjoje dalyvaus 42 Sinodo Tėvai iš Afrikos, 38 iš Amerikos, 29 iš Azijos, 78 iš Europos ir 4 iš Okeanijos. Iš jų 114 yra vyskupų konferencijų pirmininkai ir 25 Romos kurijos vadovai. Be Sinodo Tėvų asamblėjos darbuose dalyvaus 16 ekspertų, 38 stebėtojai, 8 delegatai ir 6 sutuoktinių poros.

Sinodo darbai pasibaigs sekmadienį, spalio 19 dieną, iškilmingomis dalyvių Mišiomis Šv. Petro bazilikoje ir Garbingojo Dievo tarno popiežiaus Pauliaus VI beatifikacijos apeigomis. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.