2014-10-03 12:34:27

Inför Familjesynoden. Msgr. Paglia: Individualismen är en verklig fara för familjen


(03.09.2014)Familjesynoden inleds den 5 oktober med invigningsmässan som sedan pågår till den 19 oktober. Synodens arbete kommer att baseras på tre ämnesområden: familjen enligt evangeliet, svårigheterna och överföringen av liv och tro. Så vad är problemet som nu hotar familjen? Msgr. Vincenzo Paglia ordförande i det Påvliga rådet för familjen tror att vi för första gången i historien står inför en radikal förändring i samhället. Aldrig förr har de tre sammanhållande länkarna äktenskapet-familjen-livet delats upp. Han talar om hur vi idag tycker att var och en ska tänka på sig själv, att människan är ensam och att detta är ett hot mot hela samhället. Enligt msgr. Paglia är kyrkans roll att säga till samhället av idag att föreningen mellan man och kvinna och generationen som följer dem är ett världsarv, som inte kan brytas ner av samhället självt.

Han talar om att det Påvliga rådet inte kan stanna vid att ta itu med frågorna teoretiskt utan att det måste konfrontera familjeproblemen utanför mötesrummet och att detta görs av kyrkan i hela världen.

Msgr. Paglia säger att den allra största utmaningen är individualismen, eftersom den enskilde i dag är upphöjd till den grad att den får ändra på institutionerna själva, inklusive familjen. Han säger att problemets kärna inte är ogifta eller homosexuella par utan hur man ser på livet. Idag säger man att en familj kan se ut hur som helst och att allt eller inget kan kallas familj och det enda som blir kvar är jaget. För jaget offras allt: familj, kärlek och till och med det egna livet.
All the contents on this site are copyrighted ©.