2014-10-03 20:01:46

Generálny sekretár synody predstavil pracovný kalendár a nové prvky


Vatikán 3. októbra - Generálny sekretár Synody biskupov kardinál Lorenzo Baldisseri sa dnes stretol s novinármi v Tlačovom stredisku Svätej stolice, aby predstavil hlavné údaje súvisiace s blížiacou sa synodou o rodine a upozornil na jej nové prvky. Zverejnil aj pracovný kalendár synodálneho zasadnutia.

Novinkou synody, na ktorej sa zúčastní 191 synodálnych otcov, 16 expertov, 38 audítorov a 8 bratských delegátov z iných cirkví, bude vzhľadom na jej tému väčšia prítomnosť manželských párov. Medzi audítormi bude 12 manželských párov a ďalší manželský pár bude aj medzi expertmi. V úvode každej jednotlivej kongregácie, ktorých je na programe 15, zaznie svedectvo niektorého manželského páru o rodinnom živote.

Pokiaľ ide o samotné rokovania, kardinál Baldisseri informoval o zavedení tematického poradia vystúpení počas prvého týždňa. Synodálni otcovia sa dostanú k slovu v poradí podľa témy, ku ktorej sa vopred nahlásili. Postup sa bude riadiť štruktúrou pracovného dokumentu Instrumentum laboris. Výsledkom prvého týždňa bude publikovanie dokumentu „Relácia po diskusii“, ktorý poslúži počas druhého týždňa ako podklad pre diskusiu v menších krúžkoch. Výstupom z druhého pracovného týždňa bude text záverečnej „Relácie synody“.

Po metodologickej stránke je inováciou aj dvojfázovosť synody, čiže jej prepojenie s budúcoročným riadnym zasadnutím (s témou „Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete“), podobne ako aj využitie prieskumu situácie v diecézach celého sveta formou dotazníka. Novinky sa týkajú aj informovania prostredníctvom médií. Každý deň sa bude konať novinársky brífing v Tlačovom stredisku Svätej stolice, a to aj za účasti niektorých synodálnych otcov. Denne bude vychádzať informačný Bulletin o priebehu synody a najvýznamnejšie správy budú v skrátenej podobe okamžite rozosielané cez sieť Twitter.

Ako ďalej informoval generálny sekretár, práce synody bude sprevádzať modlitba Božieho ľudu, a to pri dennom slávení Eucharistie s intenciou za rodinu, ktorému bude vždy o 18.00 v kaplnke Salus Populi Romani Baziliky Santa Maria Maggiore predsedať niektorý z biskupov. Význačná bude aj prítomnosť relikvií blahoslavených manželov Zélie a Louisa Martinových a tiež ich dcéry, sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša. Rovnako budú prítomné aj relikvie blahoslaveného manželského páru Luigiho a Marie Beltrame Quattrocchiových (žili v Taliansku v prvej polovici 20. storočia). Modlitba bude prebiehať aj v pútnických svätyniach na rozličných miestach vo svete, osobitne v tých, ktoré sú zasvätené Svätej rodine, ako aj v kláštoroch a komunitách zasväteného života, v diecézach a vo farnostiach.

III. mimoriadne generálne zasadnutie Synody biskupov s témou „Rodina ako pastoračná výzva v kontexte evanjelizácie“ sa začne v nedeľu 5. októbra eucharistickou slávnosťou v Bazilike sv. Petra, ktorej bude predsedať Svätý Otec František. -jb-All the contents on this site are copyrighted ©.