2014-10-03 09:41:35

Čo prinesú vatikánske médiá z priebehu synody


Vatikán 30. septembra - Svätá stolica informovala o harmonograme tlačových konferencií, novinárskych brífingov a celkovej logistiky informovania počas III. mimoriadneho generálneho zasadnutia Synody biskupov 5. - 19. októbra 2014. Pôjde o tri tlačové konferencie, na začiatku, v polovici a v závere synodálnych prác, v súvislosti so zverejnením troch textových výstupov: Relácie pred diskusiou (Relatio ante disceptationem), Relácie po diskusii v pléne (Relatio post disceptationem) a Záverečného posolstva. Päťčlenný tím spravodajcov pod vedením riaditeľa Tlačového strediska Svätej stolice pátra Federica Lombardiho bude odpovedať na otázky novinárov v taliančine, angličtine, španielčine, francúzštine a nemčine. Menšie brífingy budú bývať denne v troch jazykoch. Počas druhého týždňa synody, venovaného diskusiám v menších krúžkoch (tzv. „circoli minori“), budú hosťami týchto novinárskych brífingov rozliční synodálni otcovia, experti alebo tzv. audítori.

Novinári budú môcť sledovať prostredníctvom priamych prenosov aj niektoré časti programu v Synodálnej aule: v pondelok 6. októbra o 9.00 úvodnú časť prvej generálnej kongregácie s prejavom generálneho sekretára a Reláciou pred diskusiou, v ďalší pondelok 13. októbra o 9.00 to bude prezentácia Relácie po diskusii. Video z tlačových konferencií a brífingov bude v priamom prenose na internete cez službu Vatican Player, ktorá je dostupná aj cez internetovú stránku Vatikánskeho rozhlasu. Experimentálnym spôsobom sa počas synody budú na informovanie verejnosti využívať aj sociálne médiá, konkrétne cez sieť Twitter budú počnúc 3. októbrom rozosielané odkazy cez kanál @HolySeePress, hashtag #synod14.

Súhrny informácií z novinárskych brífingov bude Tlačové stredisko publikovať v textovej podobe. Nepredpokladá sa textové publikovanie samotných vystúpení synodálnych otcov, ani ich súhrnov prezentovaných v aule. Budú však k dispozícii texty krátkych úvodov k rozličným častiam diskusie a s nimi spojených „svedectiev“.

Pokiaľ ide o veľké liturgické slávenia v priebehu synody, tieto budú prenášané v priamych televíznych prenosoch. Ide o modlitbovú vigíliu v sobotu 4. októbra o 18.00 na Námestí sv. Petra, ďalej slávnostné otvorenie synody v nedeľu 5. októbra o 10.00 v Bazilike sv. Petra spojené so svätou omšou, o týždeň neskôr v nedeľu 12. októbra svätá omša o 10.00 v Bazilike sv. Petra na poďakovanie za kanonizáciu dvoch nových kanadských svätých, a napokon 19. októbra o 10.30 svätá omša záveru synody s blahorečením Božieho služobníka Pavla VI. -jb-All the contents on this site are copyrighted ©.