2014-10-02 15:45:11

Vrcholné stretnutie vo Vatikáne ku kríze na Blízkom východe


Vatikán 2. októbra – Apoštolskí nunciovia z krajín Blízkeho východu sa dnes stretli vo Vatikáne, aby spoločne s členmi Rímskej kúrie hľadali odpovede na kritickú situáciu kresťanov na Blízkom východe. V sále Bibliotéky Štátneho sekretariátu dnes ráno účastníkov privítal Svätý Otec František, ktorý zvolal toto trojdňové konzultačné stretnutie ako ďalší z krokov Svätej stolice v snahe o ukončenie vojnovej krízy v Sýrii a Iraku, ktorá má priamy či nepriamy dopad na všetky okolité krajiny a prakticky na celý svet.

Hlavnou témou trojdňového stretnutia je „Prítomnosť kresťanov na Blízkom východe“. Ako informoval riaditeľ vatikánskeho tlačového strediska páter Lombardi, „Svätý Otec dnes otvoril stretnutie veľmi silnými slovami, ktorými vyjadril svoju ustarostenosť nad vojnovými situáciami na toľkých miestach sveta a nad fenoménom terorizmu, pre ktorý ľudský život nemá nijakú hodnotu. Spomenul problém obchodovania so zbraňami, ktorý je základom mnohých problémov, ako aj humanitárnu drámu, ktorú prežíva množstvo ľudí prinútených opustiť svoju krajinu. Spolu s dôrazom na modlitbu Svätý Otec vyjadril prianie, aby sa podarilo vyšpecifikovať iniciatívy a aktivity na viacerých úrovniach s cieľom prejaviť solidaritu celej Cirkvi voči kresťanom na Blízkom východe a zapojiť aj medzinárodné spoločenstvo a všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa tak dostalo odpovede na potreby nesmierneho počtu trpiacich v tejto oblasti.“

Na stretnutí, ktoré potrvá do soboty 4. októbra, sa zúčastňujú okrem nunciov v Egypte, v Izraeli, Jeruzaleme a Palestíne, v Jordánsku a Iraku, v Iráne, Libanone, Sýrii a Turecku aj reprezentanti Svätej stolice pri OSN v New Yorku a Ženeve a pri Európskej únii. Zo strany Rímskej kúrie sú prítomní hlavní predstavitelia Štátneho sekretariátu: štátny sekretár a jeho substitút, sekretár pre vzťahy so štátmi a jeho podsekretár a tiež predstavitelia viacerých dikastérií. Sú medzi nimi prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Filoni, ktorý bol nedávno vyslaný pápežom Františkom do regiónu Iraku, ďalej zástupcovia Kongregácie pre východné cirkvi, pápežských rád pre medzináboženský dialóg, pre jednotu kresťanov, pre spravodlivosť a pokoj, pre migrantov a cestujúcich a Pápežskej rady Cor unum. -jb-All the contents on this site are copyrighted ©.