2014-10-02 17:12:46

Kardinolas Erdo apie Vyskupų sinodą šeimai: evangelinės vertybės yra skirtos šeimų gyvenimui ir jų laimei


Sekmadienį prasidėsiančioje Vyskupų Sinodo apie šeimą neeilinėje sesijoje kardinolas Peter Erdo, vengras, turi itin svarbias pareigas: jis yra tiesiogiai popiežiaus paskirtas relator generalis – pagrindiniu pranešėju. Kaip numatyta Sinodo reglamente, jis pateiks įvadinį pranešimą ir baigiamąjį pranešimą, surinks ir redaguos pasiūlymus, už kuriuos balsuos Sinodo tėvai.

Šveicarijos katalikų dienraščiui „Giornale del Popolo“ jis atsakė į kelis klausimus apie Sinodą. Pasak jo, nereikia įsivaizduoti Sinodo diskusijų kaip kaktomušos tarp abstrakčios doktrinos ir nuo tikėjimo nutolusios praktikos. Sinodo diskusijų centre bus evangelinės vertybės – gyvenimo ir gyvenimui. Evangelija turi persmelkti gyvenimą, naudodama Bažnyčios tikėjimą ir tradiciją. Evangelinės vertybės turi būti ne tik priimtos, bet ir patrauklios, padarančios šeimų gyvenimą laimingu ir padarančios jas liudytojomis ir mokytojomis kitiems. Toks yra didysis iššūkis ir pagrindinė Sinodo tema. Pilna Sinodo tema yra „šeimos sielovadiniai iššūkiai naujo evangelizavimo kontekste“ – žiniasklaidos pranešimuose šis „evangelizavimo kontekstas“ dažnai užmirštamas.

Paklaustas apie nuolatos žiniasklaidoje mirgančią Komunijos antrą kartą susituokiantiems temą, kardinolas Erdo pateikė keletą patikslinimų. Pirmiausia, remiantis atsakymais į klausimyną, kuris buvo išsiuntinėtas viso pasaulio kraštų katalikų bendruomenėms, labai retai išsiskyrusieji prašo Komunijos. Tikrovė dažniausiai yra kitokia: bažnyčioje susituokę ir vėliau išsiskyrę niekad nesirūpino joje lankytis ir sakramentų gavimas jiems nėra problema, paprasčiausiai nerūpi. Kartais jie net nežino apie tai. Komunijos antrą kartą susituokusiems problema dažniausiai iškyla kiek kitose situacijose: kai pakrikštytieji ir ilgą laiką nuo bažnytinio gyvenimo nutolę asmenys pradeda atrasti tikėjimą, dažnai jau būdami peržengę 40 metų slenkstį. Tada, jei jie buvo susituokę, išsiskyrę ir vėl susituokę, jie pradeda suprasti, kad jų santuokinė situacija nėra suderinama su atskleistu tikėjimu, kurio dalis yra Viešpaties ir Bažnyčios mokymas apie santuokos neišardomumą. Tai proga apmąstyti santuokos vertę ir savo pačių istoriją. Galbūt joje yra pagrindo pripažinti pirmosios bažnytinės santuokos negaliojimą, ne vien formaliai, bet kaip laisvės atskleidimą.

Pasak kardinolo Erdo, kalbant apie konkrečias sielovadines problemas, dažniau už antrą kartą susituokusių Komunijos klausimą pasitaiko kartu gyvenančių porų, įvairaus amžiaus, be jokio bažnytinio ir civilinio įsipareigojimo problema. Nors tai nėra visų Europos šalių tendencija, bet kai kuriose valstybėse ji vyrauja. Asmenys tarsi vengia bet kokio institucionalizavimo, bet kokio įsipareigojimo prieš bendruomenę, tarsi tai būtų prievarta. Dar kitais atvejais, lemiamas yra ekonominis aspektas – tuoktis yra per brangu. Sinodas turės apsvarstyti daugybę šeimyninio gyvenimo aspektų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.