2014-10-01 11:01:02

Ta vara på era särskilda gåvor från den Helige Anden så att de är anledning till enhet och inte splittring


(01.10.2014) Under onsdagens allmänna audiens talade påven Franciskus om de många gåvor från den Helige Anden som berikar och ger liv till kyrkan, Kristi Kropp.

Påven nämnde särskilt olika karismor som ger sitt uttryck i kyrkan och som är nådegåvor som bevilja personer, men som är hela den kyrkliga gemenskapen till gagn.

Påven sa att den rika varietet och är ett tecken på Guds överflödande kärlek till sina barn, men att var och en av karismorna är tänkta att bygga upp kyrkan som en gemenskap i tro och kärlek. Själva mångfalden i den Helige Andens gåvor inbjuder oss att dela med oss av dem generöst för allas bästa, och aldrig låta dem bli en källa till splittring.

Påven sa att vi ska vara tacksamma mot Herrens utgjutande av andliga gåvor som gör det möjligt för kyrkan att hålla ut i tron, att växa i nåd och att vara en allt mer trovärdigt tecken på Guds oändliga kärlek. Han uppmanade alla att ta vara på var och ens speciella gåvor och vara medvetna om hur vi väljer att använda dessa gåvor för att främja kyrkans enhet, liv och mission i världen.
All the contents on this site are copyrighted ©.