2014-10-01 17:54:52

Kardinolo P. Turksono žinia: „Laisvoji prekyba svarbi visiems, tik kai yra visiems naudinga“


Laisvoji prekyba gali rūpėti visiems tik kai „yra visiems naudinga ”, neišskiriant ar neatmetant nei vieno, todėl negali nusimesti atsakomybės ir nekreipti dėmesio į socialinį teisingumą. Taip teigia kardinolas Peter Kodwo Appiah Turkson, Popiežiškosios Teisingumo ir Taikos tarybos pirmininkas savo žinioje, kuria kreipėsi į Pasaulio prekybos organizacijos forumo dalyvius. Spalio 1- 3 dienomis Ženevoje vykstančio forumo tema - „Kodėl prekyba yra svarbi visiems?“.

Kardinolas laiške, kuris buvo perskaitytas po Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Ban ki-moono pranešimo, pabrėžia, kad prekyba yra plėtros faktorius. Pasak kardinolo, popiežius Pranciškus mums primena, kad nors pasaulio prekybos liberalizavimas šiandien sumažino skurdą, tačiau dažnai jis didina socialinę atskirtį. Kad taip nenutiktų, kiekvieną laisvės formą turi lydėti atsakomybė; ir ji turi eiti išvien su pareiga teisingumui.

Popiežius Paulius VI akcentavo, kad laisvoji prekyba gali būti vadinama sąžininga tik tuomet, jei ji tarnauja „socialinio teisingumo poreikiams“. Tačiau šis principas ignoruojamas, kai dominuojančios jėgos laisvą konkurenciją paverčia ekonomine diktatūra, pažeidžia asmenų laisvę, apleidžia visos žmonijos bendrąjį gėrį, apsunkina turtų paskirstymą, nesugeba sukurti tvarių darbo vietų, ar dar blogiau – pelnosi iš prekybos žmonėmis ir modernių vergovės formų bei iš tikrųjų atima iš vargšų, silpnų ir pažeidžiamų žmonių galimybę dalyvauti ekonominiame gyvenime”.

„Negalima pateisinti tokios prekybos sistemos, kuri leidžia didžiosioms korporacijoms sumažinti išlaidas ir išvengti mokesčių“, tuo tarpu ignoruodama jų darbuotojų elementariausias žmogaus teises: pradedant nuo tinkamo atlygio baigiant žmoniškomis ir saugiomis darbo sąlygomis“, pabrėžia kardinolas. Šia prasme Pasaulio Prekybos organizacija atlieka svarbų vaidmenį skatinant sąžiningesnę prekybą. Laiškas baigiamas linkėjimu, kurį popiežius Pranciškus išsakė Davoso Forume sausio mėnesį, kad „subręstų naujas politinis ir verslo mentalitetas, kuris gebėtų vadovauti visoms ekonominėms ir finansinėms veikloms žvelgdamas iš tikrai žmogiškos etikos perspektyvos“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.