2014-10-01 13:41:13

Caritas Turkiet hjälper till i flyktingkris


(01.10.2014)FN:s flyktingorgan UNHCR uppskattar att det finns redan mer än 800.000 syriska flyktingar i Turkiet och att man förväntar sig att antalet att kommer att stiga till 1,5 miljoner i slutet av året. Mer än 50.000 irakier ansöker om att ta sin tillflykt till Turkiet.

Caritas Turkiet gör vad den kan för att hjälpa genom nödhjälp, utbildning, utveckling och socialt stöd för flyktingar. Volontären Chiara Rambaldi berättar att de flesta irakiska flyktingar som får Caritas hjälp i Istanbul är kristna som har flytt från IS. Rimbaldi berättar att historierna man hör flyktingarna berätta är mycket oroande. De har blivit slagna, de har tvingats lämna sina hem och affärer. De har flytt från by till by och har lämnat allt kvar och har inga personliga ägodelar kvar. Åldringar står utan mediciner och sjukvård.

Rambaldi berättar att det inte är lätt att vara kristen flykting i Turkiet. Att det redan är svårt att vara flykting och att det är ännu mer utmanande för de kristna med integration och kommunikation, för att få ett normalt liv. Hon berättar att de bor många tillsammans i billiga områden och att många även bor på gator och i parker. Nu hjälper Caritas Turkiet till och de förbereder strategier för att hjälpa syriska kurder att komma över gränsen till Turkiet.

Turkisk media talar om spänningar i landet, men Rambaldi säger att hon tycker att Turkiet har varit mycket välkomnande. Barn kan börja skolan även om det krävs många olika intyg som tar tid att få. Väl i skolan får de extrahjälp för att integreras.

Påven Franciskus ska besöka Turkiet i november för att träffa den ekumeniska patriarken Bartholomeus I och det är möjligt att han kommer att besöka flyktingar i gränsområdena. Rambaldi säger att Caritas som en del av den katolska kyrkan är mycket oroad över kristnas situation i Mellanöstern och att ett påvebesök skulle kunna få världen att få upp ögonen för den. Att det vore ett tecken för detta folk att inte ge upp hoppet på att situationen kommer att bli bättre så att de kan återvända hem.
All the contents on this site are copyrighted ©.