2014-09-29 16:26:43

Regioninis Taizé jaunimo susitikimas Rygoje


Rugsėjo 26-28 dienomis Rygoje vyko Taizé bendruomenės organizuotas jaunimo susitikimas. Susitikime dalyvavo du tūkstančiai jaunų maldininkų iš Baltijos šalių, iš Ukrainos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos, Vengrijos, Olandijos. Su priimančiomis šeimomis bei organizacinėmis grupėmis parapijose Taizé pasitikėjimo piligrimystė sujungė daugiau nei keturis tūkstančius žmonių. Ir Rygai suteikė dvasinį veidą.

Šeštadienį popietę susitikimai įvairiomis temomis vyko darbo grupėse. “Tylos ir vidinės maldos” vadovavo Liuteronų arkivyskupas. “Vienybės, susitaikinimo, bendruomenės” grupei-katalikų arkivyskupas. Kitoms darbo grupėms vadovavo vienuolės, kunigai, pastoriai, teisininkai, pasauliečiai. Buvo numatytos ir dvi apžvalginės ekskursijos po Rygą ir Jurmalą. Šeštadienio pavakare į šv. Mišias maldininkus kvietė šv. Marijos Magdalenos bažnyčia, o protestantus į šv. Jono bažnyčią. Dalyvauti stačiatikių dieviškoje liturgijoje maldininkai galėjo sekmadienio rytą Kristaus gimimo katedroje.

Penktadienio pavakare, šeštadienį ir sekmadienį ryte susitikimai vyko gyvenamosios vietos parapijose, o penktadienio ir šeštadienio vakarais, šeštadienio ir sekmadienio popietę pamaldos vyko centrinėje renginio vietoje – šv. Petro bažnyčioje. Ryto metą buvo ir toliau aptariamas laiškas-programa „Siekiant naujojo solidarumo“, skirtos 2012-2015 Jubiliejams pasirengimo metams.

Penktadienio vakare br. Aloyzas padėkojo visiems, kurie priėmė pasitikėjimo piligrimus. Jis priminė, kad šiomis dienomis mes dalinamės džiaugsmu, kuris ateina iš Dievo. Bet neužmirštame ir tų naštų, didesnių ar mažesnių, kurias nešiojame... Kas mus suveda draugėn? Tai Susitaikinimo projektas, kuriame mes tiesiame kelius. Ir šiame kelyje mus jungia Jėzus Kristus.

Šeštadienio vakaro pamaldose br. Aloyzas pradžioje padėkojo Rygos liuteronų arkivyskupui Janiui Vanagui ir Rygos katalikų arkivyskupui metropolitui Zbignievui Stankevičiui už pakvietimą. Gavę jį prieš du metus, mes iš karto sutikome... Pasveikino kitų Bažnyčių atstovus. Po to jis sakė: „Kai Kristus buvo nukryžiuotas, jo mokiniai taip pat turėjo abejonių...Šventoji Dvasia kaskart priartina Kristų prie mūsų. Jis kiekvieną akimirką yra šalia... Dažnai galime padaryti labai mažai., bet privalome tai padaryti. Tai – žemės druska. Tai keičia pasaulį, kuria visuomenes, suartina žmones... Viena iš išsiskyrimo, agresijos ir neteisingumo priežasčių yra kitų žmonių ignoravimas... Pažiūrėti kito akimis sunku... Vis dėlto, tai daryti verta, nes tai atveria naujus horizontus... Mūsų gyvenimai gali pasikeisti, jei imsime gyventi tarsi piligrimai...“

Sekmadienio popietės maldos susitikime, atsiliepdamas į kai kurių maldininkų nerimą, br. Aloyzas sakė: „Kaip galėtume elgtis su prievarta? ...Ką galime daryti, kad išvengtume konfliktų? ...Ar neturėtume šiandien pirmenybę teikti užuojautai, širdies šilumai, paprastumui?... Tikėjimas nesibaigiančia meile, kuria Dievas myli kiekvieną žmogų, yra mūsų bendrystės šaltinis... Ar ta neapykanta ir blogis, kurio liudininkais šiandien tampame, nėra dar vienas Kristaus kvietimas gilinti tikėjimą? Savo tikėjimo gelmėse privalome rasti drąsos būti taikos žmonės. Be šio vidinio tikėjimo, be kasdienio žinojimo, kad Kristus yra mumyse, negalėsime pertraukti prievartos ir keršto grandinės... Tai Šventoji Dvasia, kuri apsigyvena mūsų širdyse, ji leidžia klestėti Dievo meilei... Jei netarsime „taip“ ir mūsų širdžių neužlies Dievo ramybė, kaip galėsime tapti žemės druska, taikos kūrėjais savo aplinkoje?.. Šventasis Serafimas iš Sarovo yra pasakęs: „Atrask ramybę ir gausybė žmonių susiburs aplink tave“.

Brolis Aloyzas, Taizé bendruomenės vyresnysis, į klausimą, kaip vertina Taizé susitikimą Rygoje, Vatikano radijui sakė: Šiame visuomeniniame ir politiniame kontekste... norime pasakyti jauniems žmonėms, jog Bažnyčia gali padėti suprasti vieniems kitus ir taip prisidėti prie taikos tarp tautų kūrimo.

Brolis Aloyzas taip pat paminėjo kitais metais laukiančius Jubiliejus. Tai 100 metų nuo brolio Roger gimimo, (10 metų po jo mirties) ir 75 metai nuo Taizé bendruomenės įkūrimo. Ir šiems Jubiliejams pasiruošti skirtą solidarumo programą.

Paklaustas, kaip ši tema siejasi su popiežiaus Pranciškaus pasisakymais apie solidarumą, Taizé vyresnysis, visų pirma, prisiminė labai nuoširdų jo priėmimą pas popiežių Pranciškų praėjusių metų lapkričio mėnesio privačioje audiencijoje. Tai-didis susitikimas. Solidarumo tema, gi, pasirinkta prieš keturis metus. Ji yra aktuali šiais laikais, kai konkurencijos, varžybų idėjos žmogiškas vertybes stumia į pakraštį.

Kun. Andrs Kravalis, Rygos arkivyskupo generalvikaras Vatikano radijui sakė, kad Rygos arkivyskupas džiaugiasi, jog šis regioninis susitikimas vyko Rygoje. Ir Ryga tą savaitgalį tapo jaunimo sostine. Gal to Latvija dar ir nepajuto, bet Rygoje jautėsi dvasios pulsas. Šiemet Ryga yra Europos kultūros sostinė. Todėl šis renginys yra pagrindinis kultūros sostinės dvasinio plano renginys, kuriame pasireiškė Bažnyčių vienybė, bendra malda ir atvirumas visiems, kurie atvyko pas mus sustiprinti mus tikėjime. Tą savaitgalį Ryga tapo dvasingesnė. Vien tik šv. Marijos Magdalenos parapijoje 50 šeimų priėmė jaunus žmones iš Vengrijos, Olandijos, Rusijos, Ukrainos. Visi jauni žmonės buvo priimti šeimose. Kai kurios šeimos, priėmusios svečius, pasakė, jog šis susitikimas buvo kaip Šventosios Dvasios sprogimas, pasireiškęs dideliu džiaugsmu ir tarpusavio supratimu. Kas galėjo patikėti, kad taip įvykiai vystysis Ukrainoje... Aš pats mačiau ašaras besimeldžiančių ukrainiečių ir rusų akyse. Jau dabar Rygos jaunimas pareiškė norą penktadieniais rinktis Taizé pamaldoms po mišių bažnyčioje. Ateinantį penktadienį svečius priėmusios šeimos susitinkame ir aptarsime patirtis. Šią dvasinę patirtį stengsimės išsaugoti.

Vatikano radijui kun. Algirdas Dauknys iš PanevėžioAll the contents on this site are copyrighted ©.