2014-09-28 13:28:21

Popiežius Pranciškus: Seneliai yra tautos atmintis ir išmintis (+video)


Sekmadienį, kai visoje Bažnyčioje buvo meldžiamasi už artėjantį šeimoms skirtą Vyskupų Sinodą, Romoje, Šv. Petro aikštėje, vyko kitas Sinodui ruošiantis renginys - Popiežiškoji šeimos taryba surengė senelių liudijimų ir maldos susitikimą, kurį vainikavo popiežiaus Pranciškaus aukojamos Mišios. Kartu su tūkstančiais senelių, atvykusių visų pirma iš Romos ir kitų Italijos vyskupijų, susitikime dalyvavo ir popiežius emeritas Benediktas XVI.

Sveikindamas senelius, dėkodamas už liudijimus, popiežius Pranciškus ypatingą padėkos žodį skyrė Popiežiui emeritui. Daug kartų esu sakęs, jog labai džiaugiuosi, kad jis apsigyveno Vatikane. Tai tarsi turėti namuose išmintingą senelį. Ačiū!

Popiežius Pranciškus taip atskirai pasveikino šiame susitikime dalyvavusius Irako krikščionių šeimą, islamistų kovotojų išvarytą iš Karakošo miesto. Jiems už jų liudijimą mes esame ypatingai dėkingi, - sakė Popiežius.

Senatvė yra malonės metas, - toliau kalbėjo Šventasis Tėvas. Senatvė tai metas, kuriuo Viešpats iš naujo kviečia saugoti ir perduoti tikėjimą, kviečia melstis, būti su tais, kuriems reikia artumo.

Savo kalboje Popiežius palietė ir senelių namų tema. Ne visos šeimos gali savo namuose globoti senelius. Tad tebūnie jie globojami ir senelių namuose, tačiau tai turi tikri namai, o ne kalėjimai! Jie turi būti skirti seneliams, o ne tenkinti kieno nors kito interesus. Negali būti tokių namų, kuriuose seneliai būtų užmiršti, paslėpti, apleisti. Reiškiu ypatingą artumą visiems senoliams, gyvenantiems tokiuose namuos ir dėkoju visiems, kas juo lanko ir jais rūpinasi. Senelių namai, - sakė popiežius, - turi būti tarsi žmoniškumu alsuojantys „plaučiai“, turi būti miesto, rajono, parapijos žmoniškumo „šventovės“.

Deja, žinome, - toliau kalbėjo popiežius Pranciškus, - kad yra ir kitokia tikrovė, kur seneliai atstumti, kurių atžvilgiu žmonių santykis panašus į tikrą, nors ir paslėptą eutanaziją. Atmetimo kultūra dar daug žalos dabartiniam pasauliui. Atstumiami vaikai, atstumiamas darbo neturintis jaunimas, atmetami seni žmonės, siekiant tariamos ekonominės pusiausvyros, kurios centre iš tiktųjų yra ne žmogus, o pinigai. Turime priešintis šitokiai atmetimo kultūrai.

Kaip krikščionys ir kaip savo šalių piliečiai esame pašaukti, pasitelkdami vaizduotę ir išmintį, ieškoti kelių, kuriais būtų galima įveikti šį iššūkį. Tauta, kuri negloboja senelių, kuri su jais pagarbiai nesielgia, neturi ateities. Kodėl neturi ateities? Dėl to, kad praranda atmintį, pakerta savo šaknis. Tačiau, dėmesio!, - pridūrė Pranciškus, - taip pat ir seni žmonės yra atsakingi už šitų šaknų gyvybingumą. Turime melstis, turimi skaityti Evangeliją, turime būti gailestingi. Šitaip išliksime gyvais medžiais, kurie ir senatvėje nenustoja duoti vaisių.

Pasibaigus pirmajai susitikimo daliai, popiežius Pranciškus aukojo Mišias. Apie senolių sukauptą gyvenimo patirtį ir išimtį buvo kalbama ir Mišių homilijoje. Šv. Petro aikštėje aukotų Mišių metu buvo skaitoma ne XXVI eilinio sekmadienio Evangeliją, bet evangelisto Luko pasakojimas apie Marijos apsilankymą pas pagyvenusią giminaitę Elzbietą.

Šios dienos Evangeliją priimame kaip gerąją žinią apie jaunosios kartos susitikimą su senąja karta. Šiame susitikime daug džiaugsmo, daug tikėjimo, daug vilties, - kalbėjo Pranciškus. Marija yra jauna, labai jauna. Elzbieta jau senyvo amžiaus, tačiau Dievai jai parodė gailestingumą ir jinai, su vyru Zachariju, jau nuo šešių mėnesių laukiasi vaiko. Marija mums rodo kelią: ji eina susitikti su savo giminaite, su ja pabūti, jai padėti, bet kartu ir pasimokyti iš jos gyvenimo išminties.

Elzbietos ir Zacharijo išmintis praturtino jauną Marijos sielą. Jie ko gero negėlėjo jai daug patarti apie motinystę, nes, nors jau pagyvenę, jie irgi laukėsi pirmo kūdikio, tačiau daug išmanė apie tikėjimą, apie Dievą, apie jo teikiamą viltį, apie tai ko visais laikais pasauliui labai reikia. Marija klausėsi tų senyvo amžiaus tėvų ir labai brangino jų išmintį. Šitaip Marija ir mums rodo kelią. Ji mums yra jaunų ir senų žmonių susitikimo pavyzdys. Toks susitikimas būtinas kiekvienos tautos gyvenime: jaunimas yra jėga, o senoliai dar labiau sutvirtina tą jėgą tautos atmintimi ir išmintimi, - sakė popiežius Pranciškus.

Galiausiai, Mišioms pasibaigus, susitikimas Šv. Petro aikštėje pasibaigė visų kartu vidudienį sukalbėta Viešpaties Angelo malda. Šia proga dar kartą dėkodamas visiems dalyviams, Šventasis Tėvas priminė jau po savaitės prasidėsiantį Vyskupų Sinodą ir dar kartą paprašė malda lydėti jo darbus. (Vatikano radijas)











All the contents on this site are copyrighted ©.