2014-09-27 16:04:19

Popiežius susitiko su Tarptautinių eucharistinių kongresų komiteto sesijos dalyviais (+video)


Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su Popiežiškojo tarptautinių eucharistinių kongresų komiteto nariais, dalyvavusiais savo plenarinėje sesijoje, į kurią buvo pakviesti taip pat daugelio šalių nacionaliniai delegatai, paskirti Vyskupų konferencijų. Lietuvai atstovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kuris, kaip Lietuvos vyskupų konferencijos vicepirmininkas, dalyvaus ir jau po savaitės prasidedančioje šeimai skirtoje Vyskupų Sinodo asamblėjoje.

Eucharistijai Bažnyčioje skirta svarbiausia vieta, nes Eucharistija yra Bažnyčios buvimo pagrindas, - sakė popiežius Pranciškus audiencijos metu. Tarptautinis eucharistinis kongresas yra ypatingas įvykis visos Bažnyčios gyvenime. Tomis dienomis visas katalikų pasaulis sutelkia širdies žvilgsnius į didįjį Eucharistijos slėpinį, iš kurio Bažnyčia semiasi jėgų savo apaštališkai misijai. Kongresas taip pat suteikia ypatingą progą Eucharistiją suvokti kaip susitikimą su Viešpačiu, su visa atnaujinančiu jo žodžiu ir meilės auka, kad visi turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų.

Tarptautinių eucharistinių kongresų istorija siekia devynioliktąjį amžių. Pirmasis buvo surengtas 1881 m. Prancūzijos Lilio mieste. Dabar Kongresai rengiami kas ketveri metai. Paskutinis, penkiasdešimtasis, vyko Dubline 2012 m. Penkiasdešimt pirmasis vyks 2016 m. sausio 25-31 dienomis Filipinų Cebu arkivyskupijoje. (Vatikano radijas)












All the contents on this site are copyrighted ©.