2014-09-27 16:06:24

Papa primio u audijenciju članove Papinskoga odbora za međunarodne euharistijske kongrese


Sveti je Otac danas u 12:15 u Sali Clementina primio članove plenarnog zasjedanja Papinskoga vijeća za međunarodne euharistijske kongrese. Papa je istaknuo kako pri euharistijskim kongresima „katolički svijet ima oči srca upravljene prema najvišem misteriju Euharistije kako bi obnovio apostolski i misionarski zanos“. Papa je Franjo zahvalio okupljenim sudionicima na njihovome trudu u ovom važnom djelu „kako bi pomogli vjernicima svakoga kontinenta, da uvijek više i bolje shvaćaju vrijednost i važnost euharistije“.
„Euharistija ima središnje mjesto u Crkvi jer ona 'čini Crkvu' – nastavio je Sveti Otac – „kao što je potvrdio Drugi vatikanski sabor, prenoseći riječi velikog Augustina, koji je rekao da je Euharistija „sakrament pobožnosti; znak jedinstva; sveza ljubavi.“ Za nadolazeći Euharistijski kongres, 2016. godine u gradu Cebu, na Filipinima, izabrana je tema 'Krist u vama, nada slave'“ iz Poslanice Kološanima.
„To jasno osvjetljuje vezu euharistije, poslanja i kršćanske nade“ – istaknuo je papa Franjo. „Danas u svijetu nedostaje nade, zbog toga čovječanstvo ima potrebu slušati poruku naše nade u Isusu Kristu. Crkva naviješta ovu poruku s obnovljenom revnošću, koristeći nova sredstva i nove izričaje. U duhu 'nove evangelizacije', Crkva pronosi ovu poruku svima, a na osobit način onima koji su se poslije krštenja udaljili od Crkve i žive bez odnosa prema kršćanskome životu“ – kazao je Papa i nastavio:
„Pedeset i prvi Međunarodni euharistijski kongres nudi nam priliku da iskusimo i shvatimo euharistiju kao preobražavajući susret s Gospodinom u njegovoj riječi i žrtvi ljubavi, kako bi svi mogli imati život, život u izobilju. To je milosna prilika za ponovno otkrivanje vjere kao vrela milosti koje u život osoba, obitelji i društva donosi radost i nadu“ – objasnio je Sveti Otac, dodajući:
„Susret s Isusom u euharistiji bit će izvor nade za svijet ako, suobličeni snagom Duha Svetoga na sliku onoga koga susrećemo, prihvatimo poslanje da preobrazimo svijet, darivajući puninu života koju smo sami primili i iskusili, donoseći nadu, oprost, izlječenje i ljubav svima potrebitima, napose siromašnima, napuštenima i potlačenima, dijeleći s njima život i nadu te hodajući zajedno s njima u potrazi za vjerodostojnim ljudskim životom u Isusu Kristu.“ Na koncu je Papa nadolazeći Euharistijski kongres, povjerio zagovoru Blažene Djevice Marije, zamolio okupljene da mole za nj te ih od srca blagoslovio.
All the contents on this site are copyrighted ©.