2014-09-25 17:13:45

Paskelbtas viešas musulmonų teologų laiškas dėl ISIS veiksmų ir programos


126 islamo teologai ir pamokslautojai iš įvairių valstybių paskelbė atvirą laišką, kuriuo kreipiasi į islamistinės teroristinės grupuotės ISIS, pasivadinusios „Islamo valstybė“, lyderį Abu Bakr Al-Baghdadi ir jam pavaldžius kovotojus, taip pat ir tuos, kurie žavisi šios grupuotės idealais.

Ši grupuotė įsitvirtino kai kuriuose Sirijos ir Irako regionuose, tarptautinė bendruomenė pripažino ją kaip grėsmę regione ir pasaulyje, pastarosiomis dienomis JAV ir kitos, taip pat arabų musulmonų valstybės pradėjo atakas prieš jų pozicijas.

Tačiau dar pirmiau nei karinė grupuotė, ISIS yra islamiška ideologinė grupė. Sėkmės ji pasiekė ne vien ginklais, bet entuziastingu pamokslavimu, dėl kurio tūkstančiai musulmonų, taipogi iš Vakarų Europos ir JAV, nuvyko į Siriją ar Iraką prisidėti prie jos kovų, patikėję, kad tokiu būdu vykdo Dievo valią kaip esą ji išreikšta Korane.

Atviras musulmonų teologų laiškas (http://lettertobaghdadi.com) yra nukreiptas būtent prieš šią ISIS pretenziją uzurpuoti Korano interpretaciją, tvirtinant, kad tik jie yra „tikrieji“ musulmonai ir kad jų veiksmai pilnai atitinka islamo doktriną ir tradiciją.

23 puslapių laiške papunkčiui cituojami ISIS lyderio ar jo kovotojų pareiškimai, gretinami su Koranu ir islamo tradicija, parodant iškraipymus, pasmerkiant nusikaltimus. Reikia pridurti, kad laiško argumentacija gali būti menkai suprantama neturinčiam arabų kalbos pagrindų, nepažįstančiam klasikinių islamo autorių. Vis tik gana aiškiai pasmerkiama visa eilė ISIS veiksmų – teisės iškraipymai, tame tarpe ir džihado doktrina, nekaltųjų žudymas, masiniai išpuoliai prieš krikščionių ir jazidų mažumas, pavergimai, moterų ir vaikų teisių pamynimai bei išnaudojimai, prieš kankinimai, barbariški aktai, senovinių kapų naikinimai, savavališkas kalifato įsteigimas ir t.t.

Pavyzdžiui, 7 laiško skyriuje paminimi žurnalistų Jameso Foley ir Steveno Sotloffo, humanitarinio darbuotojo Davido Haneso nukirsdinimai. Pasak laiško autorių, jiems galioja pasiuntinių neliečiamumas, įtvirtintas vienoje sunoje. Žurnalistas, kuris yra sąžiningas, kuris nėra šnipas, yra tiesos pasiuntinys ir jo darbas yra pasakoti tiesą kitiems žmonėms. Humanitariniai darbuotojai yra gailestingumo ir atjautos pasiuntiniai. Jų žudymas neginčitinai uždraustas. 10 skyriuje pasmerkiamas žudymas vietos krikščionių, kurie nėra ginkluoti, nėra priešai, bet draugai. 13 skyriuje pasmerkiamas atvertimas per prievartą – ne tik krikščionių ar kitų nemusulmonų, bet ir tų musulmonų, kurie nepripažįsta ISIS ideologijos ir valdžios. 22 skyriuje įvardijama „korumpuota logika“, pasak kurios ISIS tvirtina: „tik mes esame musulmonai ir mes nusprendžiame, kas bus kalifas, o jo nepriimantys yra nemusulmonai“. Kitaip tariant, viena grupelė savavališkai nusprendė, kad 99 procentai pasaulio musulmonų yra nemusulmonai, konstatuoja laiško autoriai, neigdami ISIS kompetenciją ir autoritetą tapti „kalifatu“, kuriam visi turi paklusti.

Šis laiškas, pasirašytas islamo pasaulyje žinomų teologų, yra svarbus. Ne kartą jau buvo konstatuota, kad ISIS fundamentalistai ir ekstremistai sėkmės susilaukia ir dėlto, kad į juos per mažai reaguoja pačios islamiškos visuomenės ir islamo autoritetai, kad ISIS lengvai sukuria romantišką kovotojų už teisingumą ir tiesą įvaizdį, išmaniai manipuliuodama Koranu ir islamo tradicija, mažiau išprususiems klausytojams neturint kaip paprieštarauti.

ISIS patrauklumas, suprantama, mažėja ir dėl pačios tikrovės, kurią patiria ja susižavėję musulmonai. Jau užfiksuotas ne vienas atvejis, kai buvę kovotojai traukiasi iš jos gretų, suvokdami, jog vietoj teisingumo dalyvauja nusikaltimuose. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.