2014-09-23 15:13:41

Popiežiaus Pranciškaus homilija: Krikščioniškai gyventi tai klausytis Dievo Žodžio ir jį vykdyti (+video)


Jei norime sekti Jėzumi, mums keliamos dvi sąlygos: klausyti Dievo Žodžio ir jį vykdyti. Tai priminė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangeliją apie Jėzaus motiną, negalinčią prasimušti iki jo per minią ir Jėzaus žodžius „Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo“.

Nors Jėzui buvo pranešta, kad motina nori su juo susitikti, Jėzus ir toliau kalbėjo žmonėms. Jėzus mylėjo žmones. Jis taip mylėjo tą žmonių minią, kad net pasakė: „Šitie, kurie mane seka, šita didžiulė minia, yra mano motina ir broliai“ ir paaiškino, kad jis myli kaip brolius ir motiną tuos žmones, kurie klauso Dievo Žodžio ir jį vykdo. Štai dvi sąlygos norintiems sekti Jėzų, - sakė popiežius Pranciškus, - klausyti Dievo Žodžio ir jį vykdyti. Nieko daugiau. Labai paprasta. Tai ir yra krikščioniškasis gyvenimas. Galbūt mes padarėme jį sunkų ta daugybe paaiškinimų, kurių nieks nesupranta. Tačiau krikščioniškas gyvenimas yra štai toks: klausyti Dievo Žodžio ir jį vykdyti.

Kiekvieną kartą kai atsiverčiame Evangeliją ir perskaitome jos ištrauką, paklauskime savęs: „Ar Dievas man kalba? Ar jis man ką nors sako? Ką jis man sako?“ Tai ir yra Dievo Žodžio klausymas. Turime klausyti Dievo Žodžio ne ausimis, bet širdimi. Turime atverti širdį Dievo Žodžiui.

Žinoma, - sakė Pranciškus, - ne taip paprasta gyvenime ištikimai vykdyti Dievo Žodį. Kur kas parasčiau ramiai sau gyventi ir nesirūpinti tuo, ko Dievas iš mūsų laukia. Tačiau pats Dievas mums padeda gyventi pagal jo Žodį. Jis mums davė savo Įsakymus, davė Palaiminimus. Visada galime kliautis Jėzaus pagalba. Jis nepasimeta, kad mūsų negirdi. Jis visada mus išklauso. Jis kantrus ir gailestingas. Netgi jį išdavusį Judą Jėzus vadina „bičiuliu“. Tad šiandien melskimės psalmė žodžiais: „Išmokyk mus, Viešpatie, keliais tavo eiti“. Padėk mums, Viešpatie, eiti Žodžio nurodytu keliu, padėk jo klausyti ir jį vykdyti. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.