2014-09-21 16:00:11

Popiežius Pranciškus Tiranoje: Albanijos Bažnyčia, dėkoju tau už ištikimybę (+video)


Bažnyčia, kuri gyveni Albanijos žemėje, dėkoju tau už ištikimybės pavyzdį, - sakė popiežius Pranciškus sekmadienį aukodamas Mišias Kalkutos Motinos Teresės aikštėje, Tiranos centre, kuriose dalyvavo apie 250 tūkst. žmonių, visų pirma jaunimo.

Dar visai neseniai jūsų šalies durys buvo uždarytos. Šalies gyvenimas buvo surakintas draudimų ir Dievą neigiančio režimo įsakymų grandinėmis. Tie, kurie bijojo tiesos ir laisvės, darė viską, kad išstumtų Dievą iš žmogaus širdies ir pašalintų Bažnyčią iš jūsų šalies istorijos. O juk albanai buvo viena pirmųjų tautų, kurias pasiekė Evangelija, - sakė popiežius, primindamas šv. Pauliaus laiško romiečiams žodžius, beje skambėjusius ir Tiranoje aukotų Mišių antrajame skaitinyje, jog Tautų apaštalas skelbė Kristaus Evangeliją nuo Jeruzalės apylinkių iki Ilyrijos (plg. Roma 15, 19), tai yra dabartinės Albanijos.

Prisimindami tuos baisios kančios dešimtmečius, kai buvo žiauriai persekiojami katalikai, ortodoksai ir musulmonai, galime tvirtinti, kad Albanija buvo kankinių žemė. Daug vyskupų, kunigų, vienuolių, tikinčiųjų pasauliečių, kitų religijų dvasininkų, už savo ištikimybę sumokėjo gyvybės kainą. Jie paliko daug nepaprastos drąsos liudijimų. Kiek daug krikščionių nepabūgo gąsdinimų ir nesvyruodami ėjo tikėjimo keliu. Dvasia lankau tą Škoderio kapinių sieną, kankinystės vietą – simbolį, kur buvo šaudomi žmonės, ir su jauduliu padedu prie jos maldų ir dėkingumo puokštę.

Šiandien Albanijos durys atidarytos ir Dievo tautos nariai jau yra subrendę prisiimti atsakomybę už Bažnyčios ir visuomenės gyvenimą. Kiekvienas iš jūsų tejaučia pašaukimą skelbti Evangeliją ir liudyti artimo meilę, stiprinti visuomenės narių solidarumą kurti teisingesnį ir broliškesnį gyvenimą. Atvykau pas jus padėkoti už duotą liudijimą ir kartu padrąsinti, kad ugdytumėte viltį savyje ir aplink save, - sakė Pranciškus, atkreipdamas dėmesį į albanų tautinį simbolį – šalies vėliavoje ir herbe pavaizduotą erelį. Erelis skraido aukštai, bet neužmiršta ir savo lizdo. Atvykau ypač jūsų jaunajai kartai tarti: Neužmirškite erelio lizdo, savo senos istorijos, taip pat išbandymų; neužmirškite žaizdų, bet nekeršykite. Su viltimi kurkite naują ateitį. Erelis, neužmiršdamas savo lizdo, pakyla aukštam skrydžiui. Ir jūs aukštai pakilkite! Maitinkitės Dievo Žodžiu, atverkite širdis Kristui, būkite atviri kitiems ir duokite atvirumo pavyzdį visai Europai.

Bažnyčia, kuri gyveni Albanijos žemėje, dėkoju tau už ištikimybės pavyzdį. Daug jūsų sūnų ir dukterų skaudžiai kentėjo, net iki gyvybės aukos. Jų liudijimas tepadeda jums eiti pirmyn meilės, laisvės, teisingumo ir visų pirma taikos keliu.

Mišių pabaigoje, prieš drauge su visai maldininkais kalbėtą sekmadienio vidudienio maldą, popiežius Pranciškus tarė keletą žodžių, skirtų visų pirma jaunimui. Sakoma, kad Albanija yra jauniausia Europos šalis, tad kreipiuosi pirmiausia į jus, jaunime, - kalbėjo Popiežius. Statykite savo gyvenimą ant Kristaus pamato, statykite ant jo uolos, nes jis visada ištikimas, jis niekada jūsų nenuvils ir neišduos. Jėzus geriau už bet ką kitą mus pažįsta. Kai suklystame, jis mūsų nepasmerkia, bet sako: „eik ir daugiau nebenusidėk“. Jūs, jaunime, esate Albanijos ateitis. Statykite savo gyvenimą ant tvirto jūsų protėvių ir kankinių liudijimo pamato. Nesusigundykite apgaulingais individualizmo pažadais, nestabmeldžiaukite pinigams atsispirkite priklausomybėms ir smurtui, kurkite susitikimo ir solidarumo kultūrą. Šitaip jūs kursite geresnę Albaniją ir geresnį pasaulį, sakė Popiežius. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.