2014-09-20 18:10:02

Popiežius žada reformuoti santuokos kanoninio proceso sistemą


Popiežius nutarė įsteigti Specialiąją studijų komisiją santuokos kanoninio proceso reformai parengti. Tokį sprendimą popiežius Pranciškus priėmė rugpjūčio 27 dieną, pranešė šeštadienį oficialiame komunikate Šventojo Sosto spaudos salė. Komunikate taip pat pranešama apie paskirtuosius komisijos narius ir jos tikslus.

Dešimties narių komisijai vadovaus Romos Rotos Tribunolo dekanas mons. Pio Vito Pinto. Komisijos sudėtyje – skirtingų apeigų kanonistai, kurių dauguma yra Romos kurijos dikasterijų, įskaitant teismus, bei bažnytinio akademinio pasaulio vadovai ir darbuotojai, tarp kurių - vienas kardinolas, du vyskupai, šeši kunigai ir vienas pasaulietis.

Specialioji komisija nedelsiant pradės darbus, kurių tikslas – parengti santuokos proceso reformos projektą, kuriuo būtų supaprastintos ir pagreitintos procedūros bei užtikrintas santuokos neišardomumo principas.

Kanoninės santuokos proceso reformos projektą rengs šie komisijos nariai: kard. Francesco Coccopalmerio, Juridinių tekstų Popiežiškosios tarybos pirmininkas, arkivysk. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.J., Tikėjimo mokymo kongregacijos sekretorius, graikų apeigų Apaštališkasis egzarchas Dimitrios Salachas, trys Romos Rotos Tribunolo prelatai auditoriai Monier, Arokiaraj ir Bunge, Apaštališkosios Signatūros Aukščiausiojo tribunolo Teisingumo gynėjas Schöch, Popiežiškojo šv. Tomo Akviniečio (Angelikumo) universiteto rektorius Adam, Popiežiškojo universiteto Antonianum kanonų teisės fakulteto dekanas Horta ir buvęs Pizos universiteto kanonų teisės dėstytojas prof. Moneta. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.