2014-09-20 18:01:19

Popiežius priėmė tarptautinio susitikimo „Evangelii gaudium sielovadinis projektas“ dalyvius. Pokalbis su Kauno arkivyskupijos atstove. (+video)


Penktadienio vakarą popiežius Pranciškus susitiko su beveik dviem tūkstančiais tarptautinio susitikimo, skirto apaštališkajam paraginimui „Evangelii gaudium“, dalyvių. Susitikimą tema: „Evangelii gaudium sielovadinis projektas“ surengė Popiežiškoji naujojo evangelizavimo taryba.

Kokie svarbiausi uždaviniai keliami mūsų laikų Bažnyčiai? Kas šiandien turi būti svarbiausia Bažnyčios sielovadinėje misijoje? Pasak popiežiaus Pranciškaus, ypač šiandien Bažnyčia pašaukta labai dėmesingai skaityti laiko ženklus ir stengtis duoti į juos įtikinamus atsakymus. O tai kartu reiškia, jog Bažnyčia visų pirma turi liudyti gailestingumą, sielovadininkai turi vengti klerikalizmo, neturi susigundyti ir tuščiu aktyvizmu. Bažnyčia šiandien turi eiti į periferijas: ir į egzistencines periferijas, ir į konkrečius dabartinio mūsų visuomeninių gyvenimo paribius.

Šiais laikai sielovadiniame darbe netrūksta sunkumų ir nusivylimų, tačiau negali susivyruoti mūsų pasitikėjimas Viešpačiu, - sakė Pranciškus. Lygiai taip pat negalime prarasti pasitikėjimo maldos galia. Bažnyčia yra pašaukta daryti gera nelaukdama atlygio. Pasak Popiežiaus, jei darysime gera, pamatysime, kad didžiausios pagalbos ir padrąsinimo susilaukiama iš tų žmonių, kuriems ištiesėme ranką ir padėjome.

Popiežius dar sykį pakartojo, kad Bažnyčia visų pirma privalo liudyti artumą, gerumą, solidarumą, Dievo gailestingumą, nes liudijimas yra evangelizavimo misijos sėkmės pagrindas.

* * *

Tarp beveik dviejų tūkstančių šiomis dienomis vykusio susitikimo dalyvių buvo ir keliolika Lietuvos vyskupijų atstovų. Kalbamės su Kauno arkivyskupijos sielovados projektų koordinatore Vaida Spangelevičiūtė – Kneižiene. RealAudioMP3

(Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.