2014-09-20 18:07:43

Paskirtas naujas Čikagos arkivyskupas metropolitas


Popiežius Pranciškus priėmė kardinolo Francis George, O.M.I., prašymą dėl amžiaus atleisti iš Čikagos ganytojo pareigų. Kardinolui George, Marijos Oblatų kongregacijos nariui sausio 16 dieną sukako 77 metai. Čikagos arkivyskupas emeritas kardinolas George, šiuo metu sunkus ligonis, vadovavo vienai iš svarbiausių JAV vyskupijų daugiau kaip 17 metų ir buvo pirmas iš Čikagos kilęs ganytojas arkivyskupijos 134 metų istorijoje. Pasitraukimo iš ganytojo pareigų dieną kardinolui George sukako 24 vyskupystės metai. Be Čikagos jis yra buvęs Yakima vyskupas ir Portlando arkivyskupas. Kardinolas Francis George vieną kadenciją buvo JAV Vyskupų konferencijos pirmininkas (2007-2010) ir vicepirmininkas (2004-2007).

Vietoj kardinolo George, popiežius Pranciškus devintuoju iš eilės Čikagos ganytoju paskyrė arkivyskupą Blase Joseph Cupich, pastaruosius keturis metus buvusį Spokeino vyskupą.

Blase Joseph Cupich gimė 1949 metų kovo 19 dieną, Omaha mieste Nebraskos valstijoje, augo devynių vaikų šeimoje ir apsisprendęs tapti dvasininku buvo įšventintas Omaha vyskupijos kunigu 1975 metais. Naujasis Čikagos arkivyskupas yra buvęs dviejų JAV Bažnyčios vyskupijų ordinaras: Rapid Sičio (Pietų Dakotoje) ir Spokeino (Vašingtono valstijoje). Romoje teologiją studijavęs arkivyskupas yra buvęs Apaštališkosios nunciatūros JAV bendradarbis, kelių parapijų klebonas ir aukštųjų mokyklų vadovas. Naujasis Čikagos ganytojas JAV vyskupų konferencijoje ėjęs įvairias pareigas šiuo metu yra episkopato pakomisės Vidurio ir Rytų Europos Bažnyčioms pirmininkas ir Liturginių tekstų vertimo pakomisės narys, taip pat eina JAV Nacionalinės katalikų švietimo asociacijos direktorių tarybos pirmininko pareigas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.