2014-09-18 17:19:43

Popiežius Pranciškus naujiems vyskupams: Būkite su žmonėmis, visiems liudykite Evangelijos džiaugsmą (+video)


Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su naujais vyskupais, konsekruotais per pastaruosius vienerius metus, dalyvavusiais jiems skirtuose kursuose, kuriuos kasmet rengia Vyskupų kongregacija. Vyskupams sakytoje kalboje Popiežius priminė kai kuriuos bruožus, kuriais turėtų pasižymėti kiekvienas geras Dievo tautos ganytojas, įspėjo prieš pavojus, kurie vyskupo misijai ir liudijimui kenkia.

Nebūkite ganytojai su „galiojimo data“, nebūkite kaip vaistai, kuriuos praėjus galiojimo terminui reikia išmesti arba kaip ta Evangelijoje minima druska, kuri praradusi sūrumą niekam netinka. Turi būti jumyse visą laiką veržli tą gydanti jėga, kuri teka iš jums suteiktos dovanos. Ji kartu jus turi saugoti nuo betikslio klajojimo. Žinokite, kad visi vėjai nepalankūs tam, kuris neturi tikslo.

Vyskupas tenebūnie užgesęs, tenebūnie pesimistas susitaikęs su tariamu gėrio pralaimėjimu. Jūs esate pašaukti būti ne pralaimėjusių masių sargais, bet Evangelijos džiaugsmo saugotojais, dėl to jūs neišvengiamai privalote turėti tą didžiausią vertybę, kurios pasaulis negali duoti: Dievo meilės džiaugsmą.

Popiežius taip pat įspėjo prieš pagundą pakeisti žmones, padaryti juos tokiais, kokiais mes norėtume juos matyti. Mylėkite jūsų sielovadinei globai patikėtą Dievo tautą, - sakė Pranciškus. Mylėkite ir tuomet kai žmonės nusideda ir klysta, nepavarkite vis iš naujo kopti į Dievo kalną ir už juos melstis.

Būkite atviri ir dėmesingi, būkite pasiekiami savo žmonėms, pasiekimai ne tik naujų komunikacijos technologijų dėka. Žinokite, kad jumyse turi būti vietos kiekvienam žmogui su jo konkrečiomis problemomis. Priimkite visus, nė vieno nediskriminuodami, būkite autoritetingi tėvai, padedantys augti, bet kartu mylintys ir švelnūs. Ir, labai prašau, nepasiduokite pagundai apriboti savo laisvę susikurdami aplink save pataikūnų grupes. Žinokite, kad iš vyskupo lūpų Bažnyčia ir pasaulis visada nori girdėti tą tiesą, kuri žmogų padaro laisvą, - sakė popiežius Pranciškus naujiems vyskupams. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.