2014-09-16 16:57:53

Ruošiantis VIII Pasauliniam šeimų susitikimui


Antradienį, rugsėjo 16 dieną, Šventojo Sosto spaudos salėje buvo surengtas pristatymas apie pasiruošimus VIII Pasauliniam šeimų susitikimui, kuris vyks po metų, 2015 rugsėjo 22 – 27 dienomis Filadelfijoje, JAV.

Reikia atsiminti, kad šis susitikimas įsiterpia tarp dviejų Vyskupų sinodų apie šeimą. Pirmasis, neeilinis, bus sušauktas jau šių metų spalio mėnesį, o kitas – 2015 metų spalio mėnesį.

Pristatyme kalbėjo Filadelfijos arkivyskupas Charles Chaput O. F. M. Cap. ir Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininkas arkivyskupas Vincenzo Paglia.

Arkivyskupas Chaput pasakė, kad Pasauliniame šeimų susitikime labai laukiama ir popiežiaus Pranciškaus. Šventojo Tėvo dalyvavimas yra, žinoma, trokštamas, tikėtinas, tačiau tiksliau bus galima pasakyti už kelių mėnesių. Šeimų susitikime dalyvaus 10 – 15 000 dalyvių iš viso pasaulio.

Pasiruošimai vyksta sklandžiai, Filadelfijos bendruomenė teikia didelę paramą, piniginėmis aukomis ir kitais būdais. Puikus bendradarbiavimas su valdžia. Šeimų susitikimo tema, priminė Filadelfijos arkivyskupas, yra „Meilė, mūsų misija“, perfrazuojant vieno iš Bažnyčios tėvų, šventojo Irenijaus žodžius, jog Dievo šlovė yra gyvas žmogus. Kitaip pasakius, moterų ir vyrų šlovė yra mylėti taip, kaip Dievas myli.

Antradienį Pasaulinio šeimų susitikimo portale (http://www.worldmeeting2015.org) paskelbtos katechezės, kurios yra skirtos visiems besiruošiantiems šiam susitikimui, taip pat parapijoms ir vyskupijoms, katechetams. Katechezes parengė Chris Roberts, trijų vaikų tėvas, ilgametis Filadelfijos arkivyskupijos bendradarbis, padedamas grupės teologų. Katechezių yra dešimt, jos paliečia svarbiausias šeimos temas – vyro ir moters sukūrimą, seksualumo vaidmenį, santuoką, vaikus šeimoje, šeimą bažnytinėje bendruomenėje. Pasauliniame šeimų susitikime bus surengta šimtai skirtingų diskusijų, tačiau jos vienaip ar kitaip remsis minėtomis katechezėms. Šiuo metu katechezių tekstai yra prieinami anglų ir ispanų kalbomis, vėliau bus parengti vertimai į kitas kalbas. Arkivyskupas Chaput taip pat parodė piešinį, kuriame dailininkas Neilson Carlin, taip pat iš Filadelfijos, pavaizdavo Šventąją šeimą – Juozapą, Mariją ir kūdikėlį Jėzų, apsuptus Marijos giminaičių Onos ir Joachimo. Šis paveikslas bus tarsi oficialioji VIII Pasaulinio šeimų susitikimo ikona.

Kitos Šeimų susitikimo organizatorės, Popiežiškosios šeimų tarybos pirmininkas arkivyskupas Paglia pateikė platesnį kontekstą apie tai, kaip Bažnyčia stengiasi palydėti šeimą šiuo metu.

Šeimos tarybos iniciatyva išleistos ar rengiamos kelios knygos apie šeimą, tame tarpe ir popiežiaus Pranciškaus mokymas, dar būnant kardinolu ar jau po išrinkimo. Tai patogaus formato tekstai visai šeimai.

Taip pat buvo atnaujintas ir praturtintas Šeimos tarybos interneto portalas, kuriame galima skaityti italų, portugalų, prancūzų, anglų ir ispanų kalbomis. Naudojantys išmaniuosius aparatus su „android“ operacine sistema gali atrasti pirmąją Šeimos tarybos užsakymu parengtą programą „Familia“, veikiančią keturiomis kalbomis. Netrukus bus išleistas DVD diskas apie vasario 14 dieną vykusį Pranciškaus ir sužadėtinių susitikimą, kuris naudingas tiems, kurie patys ruošiasi santuokai.

Bus dedama nemažai pastangų stengiantis gerai pristatyti Vyskupų sinodo apie šeimą darbus, taip pat keliomis kalbomis. Bus stengiamasi skelbti informaciją operatyviai, pateikti ganytojų komentarus, ekspertų analizes, Sinodo darbų apibendrinimus.

Prieš ir po sinodo bus surengta konferencijų ir susitikimų. Visai čia pat, rugsėjo 18 dieną, įvyks konferencija tema „Šeimos ir skurdas“. 2015 metų sausį numatytas popiežiaus susitikimas su tūkstančiais senelių šv. Petro aikštėje. 2015 metų kovo mėnesį šeimų asociacijos ir judėjimai aptars tuomet jau įvykusį neeilinį Sinodą apie šeimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.