2014-09-15 17:05:29

Popiežius Pranciškus: Bažnyčia yra mūsų Motina taip, kaip Motina Marija (+video)


Jėzus atėjo į pasaulį, kad išmoktų būti žmogumi, kad būdamas žmogumi, eitų su žmonėmis. Jis atėjo, kad būtų paklusnus ir paklusnumo mokėsi per kentėjimus. Adomas paliko rojų su pažadu, kuris tęsėsi daugelį šimtmečių. Dabar, per Jėzaus nusižeminimą paklusnumas tapo viltimi, tad ir Dievo tauta keliauja su tikrąja viltimi. Mišių Evangelija šiandien parodė Mariją, stovinčią prie Kryžiaus. Jėzus taria Jonui: „Štai tavo motina“. Tokiu būdu Marija buvo paskirta mūsų motina.

Popiežius Pranciškus pirmadienio ryto Mišiose šv. Mortos namų koplyčioje kalbėdamas apie Marijos ir Bažnyčios motinystę pasakė, kad šis Marijos paskyrimas buvo jos patepimas. Tai mūsų viltis, nes nesame našlaičiai, turim motinų: Motiną Mariją, taip pat Motiną Bažnyčią, kuri irgi yra pateptoji tiek, kiek žengia Jėzaus ir Marijos keliu. Tai paklusnumo, kentėjimo ir nusiteikimo nuolatos mokytis Viešpaties kelio kelias. Dvi moterys – Marija ir Bažnyčia – pratęsia Kristaus viltį, duoda Kristų ir Jį pratęsia mumyse. Be Marijos nebūtų Jėzaus, be Bažnyčios nebūtų mums kelio pirmyn. Šventasis Tėvas homilijoje tęsė:

Dvi moterys, dvi motinos, o šalia jų dar viena „moteris“: tai - mūsų siela, taip ją pavadino viduramžių teologas Izaokas (1100-1178), cistersų Žvaigždės (Etoile) abatijos abatas, pastebėjęs, kad siela yra moteriškos giminės, tad panaši ir į Mariją ir į Bažnyčią, kalbėjo popiežius. Šiandien, prie Kryžiaus matome moterį, ryžtingai sekančią Sūnų kančioje, kad išmoktų paklusnumo, o mes, stebėdami ją, matome Bažnyčią, savo Motiną ir matome savo mažąją sielą, kuri niekuomet nepaklys, jei visą laiką kaip moteris išliks šalia tų dviejų didžiųjų moterų, kurios lydi mūsų kelionę: šalia Marijos ir šalia Bažnyčios. Kaip mūsų protėviai, palikę rojų su pažadu, taip mes galime žengti į priekį su viltimi, kurią mums suteikia mūsų Motina Marija, tvirtai budinti prie Kryžiaus, ir mūsų šventoji hierarchinė Motina Bažnyčia. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.