2014-09-14 16:19:31

Sekmadienio Vidudienio malda: Karas tik didina blogį ir daugina mirtį! (+video)


Po Mišių, kurių metu palaimino dvidešimties porų santuoką, popiežius Pranciškus vadovavo vidudienio maldos susitikimui Šv. Petro aikštėje. Šventasis Tėvas prieš maldą aptardamas Šventojo Kryžiaus šventės reikšmę prisiminė ir kvietė melstis už pasaulyje dėl ištikimybės Kristui persekiojamus ir žudomus tikėjimo brolius ir seseris. Popiežius paminėjo pirmadienį švęsimą Marijos sopulingosios liturginę šventę, jai pavedė Bažnyčios dabartį ir ateitį, taip pat jaunavedžius, kurių santuoką palaimino sekmadienio rytą Šv. Petro bazilikoje.

Po Vidudienio maldos Šventasis Tėvas kalbėjo apie Centrinę Afrikos Respubliką, kur pirmadienį oficialiai prasidės Saugumo Tarybos misija, skirta sutaikinti kraštą ir padėti konflikto sunkiai kenčiantiems gyventojams.

Užtikrindamas katalikų Bažnyčios įsipareigojimą ir maldą drąsinu tarptautinės bendruomenės pastangas padėti geros valios centro afrikiečiams. Smurtas kuo greičiau teužleidžia vietą dialogui, o priešingos pusės teatsisako specifinių interesų ir tesiekia, kad kiekvienas pilietis, neatsižvelgiant į jo tautybę ir religiją, galėtų bendradarbiauti krašto gerovės kūrimo pastangose. Viešpats telydi šias taikos pastangas!, kalbėjo popiežius.

Šventasis Tėvas Pranciškus prisiminė ir savo vakarykštę kelionę į Redipuljos karių kapines Pirmojo pasaulinio karo pradžios šimto metų sukakties proga.

Vakar buvau nuvykęs į Redipulja, į Austrų-Vengrų ir į Paminklines italų karių kapines. Ten meldžiausi už žuvusius Didžiajame kare. Skaičiai kelia išgąstį: tvirtinama, kad krito maždaug 8 milijonai jaunų karių ir žuvo apie 7 milijonai civilių. Tai leidžia mums suprasti koks beprotiškas yra karas! Tai beprotystė, iš kurios žmonija dar nepasimokė, nes paskui sekė antras pasaulinis ir daug kitų karų, kurie dar šiandien tęsiasi. Kada gi išmoksime šią pamoką? Kviečiu visus žvelgti į Nukryžiuotą Jėzų, kad suprastume, jog neapykantą ir blogį nugali atleidimas ir gėris, kad suprastume, jog karas tik didina blogį ir daugina mirtį.

Viešuosius priešpietinius sekmadienio susitikimus popiežius Pranciškus užbaigė prašymu pasimelsti už jį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.