2014-09-14 16:19:20

Popiežius Pranciškus: Jėzaus meilė palaiko jaunavedžių meilę ir gali ją atnaujinti net tada, kai žmogiškai ji pasiklysta, susižeidžia ir išsisemia. (+video)


Popiežius Pranciškus sekmadienį Šventojo Kryžiaus išaukštinimo šventės Mišiose vadovavo santuokos apeigoms. Apeigų metu Šventojo Petro bazilikoje Šventasis Tėvas palaimino dvidešimt jaunavedžių porų.

Jėzaus meilė, kuri palaimino ir pašventino jaunavedžių santuoką, gali palaikyti jų meilę ir ją atnaujinti net tada, kai žmogiškai ji pasiklysta, susižeidžia ir išsisemia. Kristaus meilė gali sugražinti sutuoktiniams džiaugsmą žengti kartu, pasakė popiežius jaunavedžiams.

Šventasis Tėvas homilijoje komentavo Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventės Mišių skaitinius.

Pirmasis skaitinys mums pasakoja apie tautos kelionę dykumoje. Pagalvokime apie keliaujančius žmones, Mozės vedamus; tai buvo daugiausiai šeimos: tėvai, motinos, vaikai, seneliai, visų metų amžiaus vyrai ir moterys, daug vaikų, senoliai, kurie vargo... Ši tauta primena nūdieną per pasaulio dykumą keliaujančią Bažnyčią, primena Dievo tautą, kurios daugumą sudaro šeimos.

Tai leidžia prisiminti visas šeimas, mūsų šeimas, žengiančias gyvenimo keliu, kasdienos patirtyje... Šeimų jėga, žmoniškumo svoris šeimoje yra nepamatuojamas: vienas kito parama, palydėjimas ugdymu, daugėjantys santykiai augant asmenų skaičiui, dalijamasis džiaugsmais ir sunkumais... Tačiau šeimos yra pirmoji mūsų, kaip asmenų, formavimosi vieta, tuo pačiu jos yra „plytos“ visuomenės statyboje.

Grįžkime prie biblinio pasakojimo, tęsė popiežius. Tam tikru metu, pakeliui žmonės netenka kantrybės. Jie išvargę, trūksta vandens ir maitinasi vien tik „mana“ , Dievo dovanotu ypatingu maistu, kuris tačiau tuo krizės momentu nebepatenkina. Tad žmonės skundžiasi ir protestuoja prieš Dievą ir Mozę: Kodėl išvedei mus iš Egipto numirti dykumoje? (Sk 21,5). Kyla pagunda grįžti atgal ir nutraukti kelionę.

Tai primena jaunavedžių poras, kurios netenka kantrybės santuokinio ir šeimos gyvenimo kelyje. Keliavimo sunkumai pavirsta vidiniu nuovargiu, jos praranda santuokos skonį, nebesisemia vandens iš Sakramento šaltinio. Kasdienis gyvenimas tampa sunkus ir labai dažnai apkarsta.

Šventajame Rašte pasakojama, kad tuo pasiklydimo momentu atsiranda nuodingi žalčiai, kurie gėlė žmones ir daug jų mirė. Tada žmonės ima gailėtis, maldauja Mozės atleidimo ir prašo, kad melstų Viešpatį, kad atitolintų žalčius. Mozė kreipiasi į Viešpatį, kurio sprendimas: varinis žaltys, pridėtas prie stulpo. Kas tik pažvelgs į jį, bus išgydytas nuo mirtinų žalčių nuodų.

Ką reiškia šis simbolis? Dievas nepanaikina žalčių, tačiau pasiūlo priešnuodį: Dievas per Mozės rankomis padirbtą varinį žaltį perduoda savo gydomąją galią, kuri yra jo gailestingumas, stipresnis už gundytojo nuodus.

Evangelijoje girdėjome, jog Jėzus susitapatino su šiuo simboliu, Dievas Tėvas iš meilės „atidavė“ Jį, savo viengimį Sūnų, žmonėms, kad turėtų amžinąjį gyvenimą (Jn 3,13-17) ir dėl šios nepaprastos meilės Tėvas verčia Sūnų, Jėzų, kad taptų žmogumi, kad taptu tarnu, kad numirtų už mus ir kad numirtų ant kryžiaus. Todėl Tėvas jį prikėlė ir jam pavedė visatos viešpatavimą. Taip kalbama šv. Pauliaus laiko filipiečiams himne (Fil 2, 6-11). Visi, kurie pasikliauna nukryžiuotu Jėzumi pelno Dievo gailestingumą, kuris išgydo nuo mirtinų nuodėmės nuodų.

Dievo sprendimas žmonėms ypač galioja kantrybės netekusiems sutuoktiniams, įgeltiems nusivylimo, neištikimybės, nusigręžimo ir apleidimo pagundos. Taip pat jiems Dievas Tėvas dovanoja savo Sūnų Jėzų, ne tam, kad juos pasmerktų, bet kad išgelbėtų: jei jie pasiveda Jam, juos išgydo savo gailestingąja meile, kuri tykšta iš jo Kryžiaus, malonės, kuri atnaujina ir sugražina į santuokinio ir šeimos gyvenimo kelią, galia.

Jėzaus meilė, kuri palaimino ir pašventino jaunavedžių santuoką, gali palaikyti jų meilę ir ją atnaujinti net tada, kai žmogiškai ji pasiklysta, susižeidžia ir išsisemia. Kristaus meilė gali sugražinti jaunavedžiams džiaugsmą žengti kartu. Būtent tai yra santuoka: vyro ir moters ėjimas kartu kelyje, kuriame vyro uždavinys – padėti žmonai būti labiau moteriška, o moters uždavinys – padėti vyrui būti labiau vyrišku. Tai toks jūsų uždavinys, kreipėsi į jaunavedžius popiežius Pranciškus: „Myliu Tave, todėl darau Tave labiau moteriška“, „Myliu Tave, todėl darau Tave labiau vyrišku“. Tai dalijimasis skirtumais. Tai nėra tiesus kelias, be konfliktų. Jei būtų be konfliktų, būtų nežmoniškas. Tai įpareigojantis uždavinys, kartais sunkus, kartais konfliktinis, tačiau toks yra gyvenimas!

Be visos šios teologijos, kurią suteikia Dievo Žodis apie keliaujančią tautą ir apie per gyvenimą keliaujančią šeimą, taip pat apie jaunavedžius, noriu patarti: Normalu, kad sutuoktiniai pykstasi. Tai visai normalu. Visuomet taip būna. Tačiau mano patarimas: niekuomet nebaikite dienos nesusitaikę. Niekuomet! Pakanka nedidelio gesto. Ir tada vėl galima pratęsti ėjimą. Santuoka, sakė popiežius jaunavedžiams, yra gyvenimo simbolis, tikrojo gyvenimo, tai nėra fikcija. Tai Kristaus ir Bažnyčios meilės simbolis, meilės, kuri Kryžiuje patvirtinama ir užtikrinama. Visiems jums linkiu gražaus kelio, vaisingo kelio, kad meilė augtų. Linkiu laimės. Bus kryžių, jų tikrai bus! Bet Viešpats čia pat, Jis padeda žengti pirmyn. Telaimina jus Viešpats. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.