2014-09-12 17:07:07

Ukrainos ir Rusijos religijų lyderiai: ypač dabar reikia melstis už taiką Ukrainoje


Ukrainos ir Rusijos Bažnyčių ir religijų atstovai išsakė gilų skausmą dėl įvykių rytų Ukrainoje ir paprašė melstis už visus nukentėjusius nuo konflikto Donetsko ir Luhansko regionuose. Bažnyčių atstovai, krikščionių, musulmonų ir žydų organizacijų lyderiai iš abiejų kraštų dalyvavo Norvegijos sostinėje Osle rugsėjo 10 ir 11 dienomis surengtoje atviroje diskusijoje, kuriai pasibaigus buvo paskelbtas bendras komunikatas. Religijų atstovai paprašė visų tikinčiųjų į Dievą toliau melstis už taiką Ukrainoje ir kiek gali bendradarbiauti vardan taikos.

Susitikimo dalyviai pažymėjo, kad nors gali dalytis savo bendru nusistatymu ir skirtingomis nuomonėmis apie krizės Ukrainoje priežastis, įvykius ir pasekmes, jie trokšta dialogu sukurti abipusį susipratimą, suvokdami, kad jų tikslas yra liudyti tiesą ir skatinti taikos paieškas.

Ukrainos ir Rusijos Bažnyčių ir religijų atstovai komunikate be kita ko sveikina ir remia tiek savo kraštų, tiek tarptautinės bendruomenės pastangas sustabdyti kraujo liejimą ir atkurti taiką Ukrainoje pagal tarptautinių santykių principus; palaiko humanitarinius veiksmus, kuriais siekiama sumažinti Donbaso gyventojų ir pabėgėlių iš regiono kančias; pažymi, jog svarbu humanitarinę paramą suteikti pagal tarptautinius standartus; prašo visų konflikto dalyvių neleisti jokiomis aplinkybėmis veiksmų, kurie vestų prie žmogaus orumo pažeminimo, kankinimo priemonių taikymo, pagrobimų, įskaitant tokių kuriais siekiama pasipelnyti ir plėšikavimo.

Religijų lyderiai be to paprašė užtikrinti, jog būtų gerbiama religijos laisvė karo zonoje. Neleistini jokie smurto veiksmai prieš visų konfesijų dvasininkus ir pasauliečius, religinės paskirties pastatus ir maldos namus Donecko ir Luhansko regionuose, pažymėjo po susitikimo Osle Ukrainos ir Rusijos Bažnyčių ir religijų atstovai. Jie komunikate labai teigiamai įvertino savo diskusiją, išreiškė įsitikinimą, jog būtina tęsti abiejų kraštų religinių bendruomenių atstovų dialogą ir vylėsi, kad jis galėtų padėti įveikti esamos situacijos neigiamas pasekmes tiek Ukrainos viduje, tiek abiejų kraštų santykiuose.

Dėkojame Aukščiausiajam už šio susitikimo palaiminimą ir pasitikime jo valia. Amen!, pažymėjo komunikate Ukrainos ir Rusijos religijų lyderiai ir padėkojo Norvegijos Biblijos draugijai ir kitoms organizacijoms už paramą jų susitikimui. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.