2014-09-12 17:06:48

Paskelbtos šiemet kanonizuotų popiežių liturginių minėjimų datos


Viešpats Jėzus, amžinasis Ganytojas, savo kaimenės neapleidžia, o prižiūri ir veda ją per savo vikarus, o tarp tų, kurie susitapatino su visų ganytojų Ganytoju ir nuoširdžiai pamilo kaimenės avis spindi šventieji popiežiai: Jonas XXIII ir Jonas Paulius II, pažymėjo Kulto ir Sakramentų Kongregacijos prefektas, dekrete, kuriuo popiežius Pranciškus nustatė ir liepė į Romos kalendorių įrašyti šiemet kanonizuotų popiežių liturginių švenčių datas: šv. Jono XXIII – spalio 11 d., šv. Jono Pauliaus II – spalio 22 d. Abiem šventėms nustatytas tas pats neprivalomo minėjimo rangas.

Kongregacijos dekrete, paskelbtame Vatikano dienraštyje „l’Osservatore Romano“ penktadienį, rugsėjo 12 dieną, pažymima, kad tokį potvarkį popiežius Pranciškus paskelbė atsižvelgęs į du dalykus: ypatingą šių dviejų popiežių dorybių ir gyvenimo Kristuje pavyzdį kunigams ir tikintiesiems ir į nesuskaičiuojamus prašymus iš visų pasaulio kraštų. Šv. Jono Pauliaus II šventės liturginiai tekstai lieka tie patys, kuriuos kongregacija patvirtino ir paskelbė 2011 metais, po to kai iš Krokuvos kilęs popiežius buvo paskelbtas palaimintuoju. Šv. Jono XXIII šventės liturginiai tekstai nauji, jie pridėti prie Kongregacijos dekreto. Kraštų episkopatai liturgines datas ir naujus tekstus privalės paskelbti naujuose liturginių mišiolų ir valandų leidiniuose.

Paprastai Bažnyčios šventieji pagerbiami jų užgimimo dangui, t.y. mirties dieną. Tačiau abiejų XX amžiaus popiežių liturginėms šventėms parinktos kitos datos, kurios buvo svarbios jų gyvenimuose ir išliko svarbiomis visuotinei Bažnyčiai. Šv. Jonas Paulius II mirė 2005 metų balandžio 2 dieną, tačiau liturginiam minėjimui parinkta spalio 22-oji, t.y. diena, kai 1978 metais šv. Jonas Paulius II pradėjo istoriniu tapusį pontifikatą ir kai plačiai po visą pasaulį pasklido jo ištartas evangelinis paraginimas: “Nebijokite, atverkite Kristui duris, plačiai jas atverkite!”.

Šv. Jonas XXIII mirė 1963 metais, birželio 3 dieną, tačiau jo pagerbimui skirta liturginio minėjimo data spalio 11-oji yra Vatikano II Susirinkimo, kurį iš Bergamo kilęs italas popiežius pradėjo 1962 metais, iškilmingos pradžios data. Dabar pagal tą dieną šventojo popiežiaus pasakytą Susirinkimo atidarymo kalbą sukurtas Šv. Jono XXIII liturginio minėjimo antrasis Valandų liturgijos skaitinys. Toje kalboje Šventasis popiežius pabrėžė principą, kurio Bažnyčia turėtų laikytis įvairių klaidų, neteisingų ir pavojingų mokymų akivaizdoje. Jis kvietė labiau naudoti gailestingumo vaistus nei griebtis griežtumo ginklų; artintis prie sudėtingų šių dienų klausimų labiau atskleidžiant Bažnyčios tikėjimo prasmę ir vertę nei smerkiant klaidas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.