2014-09-12 16:18:52

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP


Katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach – przypomina Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. W opublikowanym dziś oświadczeniu zwraca uwagę, że zarówno przy zawieraniu sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i podczas udzielania dziecku sakramentu chrztu rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku wychować w wierze potomstwo.

„Elementem tego wychowania jest udział dziecka zarówno w szkolnym nauczaniu religii, jak i w parafialnej katechezie” – czytamy w oświadczeniu. Komisja przypomina, że w publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców lub opiekunów prawnych, a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym. Jednocześnie podkreślono, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia wymogu przygotowania do sakramentów.


R. Łączny, KAIAll the contents on this site are copyrighted ©.