2014-09-11 17:09:05

Vietname lankėsi oficiali Šventojo Sosto delegacija


Penktasis Vietnamo ir Šventojo Sosto bendros darbo grupės susitikimas Hanojuje trečiadienį ir ketvirtadienį praėjo dalykiškoje, nuoširdžioje ir abipusės pagarbos atmosferoje. Šalys sutarė tęsti pokalbius kitame, iš eilės jau šeštajame grupės susitikime, kuris įvyks Vatikane. Data bus suderinta diplomatiniais kanalais. Apie tai pranešta rusėjo 11 dieną išplatintame šalių bendrame komunikate spaudai.

Nors šalys nepalaiko diplomatinių ryšių, Šventojo Sosto delegacija, kuriai vadovavo mons. Antoine Camilleri, Santykių su valstybėmis pasekretoris, pakartojo, jog siekia, kad santykiai būtų užmegzti ir patvirtino, jog Šventasis Sostas santykių plėtojimui su Vietnamu ir apskritai su visa Azija skiria ypatingą svarbą, kaip kad liudija popiežiaus tik ką praėjusi ir planuojamos jo kelionės į žemyną. Popiežius Pranciškus vidurvasary lankėsi Korėjoje. Ateinančių metų sausio 12-19 dienomis Šventasis Tėvas lankys Šri Lanką ir Filipinus.

Šventasis Sostas be to pažymėjo, jog trokšta su visa Vietnamo Bažnyčia kur kas veiksmingiau prisidėti prie krašto plėtros tose sferose, kuriose Bažnyčia pasižymi, kaip antai sveikatos apsaugos, ugdymo, labdaros ir humanitarinių darbų.

Bendrame komunikate atkreiptas dėmesys, kad popiežius Pranciškus atidžiai stebėjo pastarojo meto poslinkius šalių santykiuose, be kita ko, Vietnamo valdžios institucijos suteikė paramą katalikų Bažnyčios misijai Vietname, įvedė konstitucijos pataisų religijų klausimu ir supaprastino Vietname nereziduojančio popiežiškojo atstovo arkivyskupo Leopoldo Girelli darbo vizitus į Vietnamą.

Šventojo Sosto ir Vietnamo bendra darbo grupė Hanojuje taip pat svarstė „gyvenimo pagal Evangeliją tautoje“ ir „gero kataliko, kaip gero piliečio“ sąvokų principus.

Taip pat Vietnamo delegacija, kuriai vadovavo Vietnamo užsienio reikalų viceministras Bui Thanh Son, atkreipė dėmesį į Vietnamo valstybės ir partijos nuoseklią politiką gerbti visų religinę ir tikėjimo laisvę, taip pat remti katalikų Bažnyčios aktyvų dalyvavimą krašto socialinėje ir ekonominėje plėtroje.

Lankydamasi Hanojuje Šventojo Sosto delegacija taip pat aplankė Vietnamo viceministrą pirmininką Pham Binh Minh, kuris drauge yra užsienio reikalų ministras ir Vidaus reikalų viceministrą Pham Dung, kuris drauge eina vyriausybinio Religijų reikalų komiteto pirmininko pareigas. Delegacija iš Romos vizito proga taip pat aplankė kai kurias Vietnamo katalikiškas institucijas Hanojuje ir Hošimine. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.