2014-09-11 17:09:51

Popiežius Pranciškus sekmadienį laimins santuokas Vatikano bazilikoje


Šventasis Tėvas Pranciškus sekmadienį vadovaus Santuokos sakramento Mišioms šv. Petro bazilikoje. Šv. Kryžiaus išaukštinimo liturginės šventės Mišiose, kurias transliuos Vatikano radijas, Romos vyskupas sutuoks dvidešimt porų. Mišių pradžia: 9 val. Romos laiku, (10 val. Lietuvoje). Su Romos vyskupu Pranciškumi koncelebruos jo Vikaras Romoje kardinolas Vallini, vyskupijos Viceregentas arkivyskupas Iannone, kuris drauge yra vyskupijos Šeimos Pastoracijos Centro direktorius ir apie keturiasdešimt jaunavedžių bičiulių kunigų.

Kaip kiekvienas vyskupas, taip pat Romos ganytojas Pranciškus teikia savo ganomiesiems Sakramentus. Jis jau turėjo progos suteikti Pirmąją Komuniją kai lankėsi šv. Elžbietos ir Zacharijo parapijoje ir Sutvirtinimo sakramentą kitoje vyskupijos parapijoje, Šv. Kirilo Aleksandriečio, yra klausęsis išpažinčių įvairiomis progomis Vatikano bazilikoje ir kitur, pav. Pasaulinės jaunimo dienos proga Rio de Ženeire ir suteikęs kunigystės šventimus. Šį sekmadienį pirmą kartą nuo išrinkimo popiežiumi Pranciškus vadovaus Santuokos sakramento apeigoms. Pats popiežius to panorėjo ypač dabar, priartėjus kitą mėnesį prasidėsiančiam Sinodui apie šeimą.

Romos vikariatas informavo, jog dvi dešimtys jaunavedžių porų, kurios Popiežiaus akivaizdoje duos amžinos santuokos priesaiką, niekuo nesiskiria nuo daugelio žiedus sumainyti pasižadėjusių porų: kai kurios poros susižadėjo visai neseniai, kitos jau seniai, vienos jau gyvena kartu, kitos – jau augina vaikus, vienos susipažino parapijoje, kitos - vyskupijos universitetinės sielovados kursuose. Nors ne visi jaunavedžiai kilę iš Romos vyskupijos, tačiau buvo parinkti iš vyskupijos teritorinių padalinių, kurių yra penki. Jaunavedžių amžius labai įvairus, jauniausia pora 25 ir 28 metų amžiaus, vyriausia – 56 ir 49 metų.

Romos vyskupijos viceregentas pranešė, kad popiežiaus Pranciškaus vadovausimos Mišios bus pradėtos iškilminga procesija, kurioje dalyvaus taip pat jaunavedžių poros. Pirmieji eis jaunikiai, lydimi savo motinų, paskui seks nuotakos, lydimos savo tėvų. Po ceremonijos jaunavedžiai galės fotografuotis Vatikano soduose prie Lurdo Marijos grotos arba prie kitų soduose esančių paminklų.

Popiežius Pranciškus ankstesnių popiežių pavyzdžiu kas kartą trečiadienių bendrosiose audiencijose pasveikina dalyvaujančius jaunavedžius. Trečiadienį, kreipdamasis į juos, Šventasis Tėvas prisiminė penktadienį švęsimą liturginį Marijos Švenčiausiojo Vardo minėjimą. Brangūs jaunavedžiai, ragino popiežius, žvelkite į Mariją, kaip į pasiaukojančio ir ištikimo santuokinių gyvenimo kelio modelį. Prieš savaitę popiežius pabrėžė jaunavedžiams, kokie jie drąsūs rinkdamiesi Santuokos sakramentą. Romos vyskupas linkėjo visą laiką išlaikyti gyvą ryšį su Dievu, kad jaunavedžių meilė visuomet būtų tikra ir tvertų ilgai. Jūs esate tikri drąsuoliai, šiais laikais reikia drąsos tuoktis, pasakė Pranciškus rugsėjo 6 d. sutiktiems jaunavedžiams. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.